Saltar al contingut
Vitrina amb cargols de la col·lecció invertebrts no artròpodes
Activitats

Museu de Ciències Naturals de Barcelona Activitats

La pesca de mol·luscs bivalves a Catalunya

Títol de la conferència: Present, passat i futur de la pesa de mol·luscs bivalves a Catalunya

A Catalunya, com a la resta de la Mediterrània, les espècies de bivalves més accessibles del litoral (supralitoral, infralitoral i sublitoral) han estat històricament sotmeses a exploració pesquera, ja que aquests mol·luscs són un recurs fàcil d’obtenir i molt nutritiu (ric en proteïnes). Existeixen registres documentals de l’explotació d’aquests bivalves  des de finals del Paleolític i principis del Neolític fins a l’actualitat. L’explotació de la majoria d’espècies ha tingut al llarg de la història un caràcter més o menys local i sostenible fins a finals del segle XIX o mitjans del segle XX, quan amb la millora de les tècniques de recol·lecció i l’augment de la població humana a les zones costaneres s’intensificà la seva explotació.

S’ha analitzat l’estat i el marc social, econòmic i ecològic de les principals espècies comercials de Catalunya (la tellerina Donax trunculus, la rossellona Chamelea gallina i la petxina lluenta Callista chione) a les quatre zones marisqueres de Catalunya (Badia de Roses, Maresme, Garraf-Delta Llobregat i Delta de l’Ebre). Els resultats mostren unes dades preocupants en què totes les explotacions pesqueres han col·lapsat o estan a punt de fer-ho. També mostren múltiples errors en la seva gestió (absència de control de recursos o no aplicació de normes existents; manca de mecanismes de resolució de conflictes entre pescadors i altres usuaris de la costa, etc.) que han contribuït negativament a al situació en què es troben. També s’observa que aquesta tendència no és exclusiva de Catalunya, sinó que s’ha produït de forma similar a tota la Mediterrània occidental. Finalment, davant la situació actual s’analitzen les possibles solucions que existeixen per revertir-la.

A càrrec de: Marc Baeta, investigador del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona

Idioma vehicular: català

Lloc: Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Organitza: Associació Catalana de Malacologia (ACM)

Lloc
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Dates
Dissabte 24 de febrer de 2018
Horari
De 16.30 a 19 h
Durada
2 hores i 30 minuts
Adreçat a
Experts i públic interessat
Tipus
Conferència-debat
Preu
Entrada gratuïta
0

Newsletter del Museu

Altres activitats