Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Petrologia

Àrea Científica Departaments científics Petrologia

El Departament de Petrologia va néixer com a tal l’any 1917 amb l’entrada del conservador Maximino San Miguel de la Cámara, que va ser qui va engegar i potenciar la col·lecció fins al 1942. En la seva època es van donar prop de 11.000 números de registre i van entrar al museu les col·leccions històriques més importants: Antiga, Rosals, Grans Blocs, Moragas, Mapa Geològic, Almera, Vidal, Real Acadèmia i Serradell.

L’any 1955 Alfredo San Miguel Arribas va fer-se càrrec de la col·lecció fins el 1966, quan va ser nomenat director de l’antic Museu de Geologia. Des d’aleshores i fins l’any 2005, Alícia Masriera va agafar el relleu  de la gestió de les col·leccions petrològiques, feina que va combinar amb la de la direcció del Museu de Geologia fins a la seva jubilació (1985-2005). Durant aquells anys el departament es va centrar en la recerca,  i l’entrada de col·leccions va estar pràcticament associada a aquesta activitat, amb el registre de 3.000 nous exemplars.

L’any 2009 va entrar, amb el nou projecte de la exposició al Museu «Planeta Vida» a la vista, la Yael Díaz Acha. En aquesta nova etapa la col·lecció de petrologia ha estat minuciosament inventariada, s’han realitzat actuacions de conservació preventiva a tots els exemplars i la base de dades de la col·lecció s’ha millorat ampliant-la i estandarditzant tot els termes. A dia d’avui les tasques del departament es centren en l’actualització documental de les col·leccions antigues, en l’adquisició de col·leccions noves que complementen les existents i en nous projectes de conservació i recerca.

 • Equip
 • Projectes
 • Publicacions

Equip del Museu

Personal extern

 • Íria Díaz, Documentalista de petrologia , Myrmex

Col·laboradors

 • Pere Domènech: Revisor
 • David Fernández: Revisor
 • Guillem Gisbert: Revisor
 • Laia Ramón: Col·laboradora
 • Salvador Rodà: Col·laborador

Estudiants

 • Clara Armengol, Estudiant en pràctiques 2014 , UAB
 • Ona Juan, Estudiant en pràctiques 2014 , UAB
 • Ana Vivo, Estudiant en pràctiques 2015 , UAB
 • Laura Guitiérrez, Estudiant en pràctiques 2017 , UAB
 • Yousra Haddad, Estudiant en pràctiques 2018 , UB
 • Miquel Roquet, Estudiant en pràctiques 2018 , UAB

Actualment el departament està centrat en els següents projectes amb la col·lecció:

 • Documentació especialitzada de la col·lecció
 • Elaboració i millora de protocols i estàndards per a la documentació d’una col·lecció petrològica i elaboració d’una guia de documentació
 • Catàleg de la col·lecció petrològica de Pere Antiga i Suñer (1888), de  Gonzalo Moragas i Barret (1918) y de Peter Seroka (2014)
 • PangeaDB®: la nova base de dades de gestió de col·leccions de ciències naturals creada pel MCNB
 • Creació d’una col·lecció didàctica (en col·laboració amb el Departament d’Activitats i Educació del MCNB
 • PetroMusVi: Museu virtual de roques

Díaz-Acha, Y. & Díaz-Ontiveros, I., 2015. La colección de medallas de Carles de Gimbernat (Museo de Ciencias Naturales de Barcelona). Patrimonio geológico y geoparques, avances de un camino para todos. Cuadernos del Museo Geominero, 18: 449-454 (A. Hilario, M. Mendia, M. Monge-Ganuzas, E. Fernández, J. Vegas y A. Belmonte, Eds.). Instituto geológico y Minero, Madrid (ISBN: 978-84-7840-962-4).

Díaz-Acha, Y. & Díaz-Ontiveros, I., 2016. Proceso de documentación e informatización de la colección de Petrología del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc.  Aula, Museos y Colecciones, 3: 77-91 (ISSN: 2341-2674).

Díaz-Acha, Y. & Díaz-Ontiveros, I., 2017. Catàleg raonat de roques i làmines primes de la col·lecció Joan Rosals i Corretjer (MCNB). Treballs del Museu Geologia de Barcelona, 23: 17-25 (ISSN: 1130-4995).

Díaz-Acha, Y., Díaz-Ontiveros, I. & Agulló, J., 2013. Los parámetros geológicos para una completa documentación i base de datos de una colección petrológica. A: XX Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural – Libro de Resúmenes: 17-18 (I. Rábano y A. Rodrigo, Eds.). Real Sociedad Española de Historia Natural, Madrid (ISBN -10: 84-616-5583-4).

Díaz-Acha, Y., Díaz-Ontiveros, I. & Armengol, C., 2015. La colección de Grandes Bloques del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (1907-1952-actualidad). En: Libro de resúmenes y programa de la XXI Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural: 90. Real Sociedad Española de Historia Natural, Madrid (ISBN: 978-84-608-1377-4).

Díaz-Acha, Y., Díaz-Ontiveros, I., Domenech, P. & Zamora, Á., 2011. Gestión del traslado presente y futuro de la colección de petrología del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. A: II Conservation Workshop: Finding Global Solutions for Natural History Collections. Del 17-21 de Maig de 2011 a Sabadell.

Díaz-Acha, Y., Díaz-Ontiveros, I. &  Gutiérrez-García, L., 2017 El mapa geológico y topográfico de la provincia de Barcelona, serie 1:40.000 (1900-1915): hojas IV y V. Catálogo petrológico del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. En: Libro de resúmenes de la XXII Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural: Los Mapas de la Naturaleza: 80-82. Real Sociedad Española de Historia Natural, Madrid (ISBN: 978-84-697-4764-3).

Díaz-Ontiveros, I. & Díaz-Acha, Y., 2013. Proceso de documentación de la colección de petrología del Msueo de Ciencias Naturales de Barcelona. A: XX Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural – Libro de Resúmenes: 17-18 (I. Rábano y A. Rodrigo, Eds.). Real Sociedad Española de Historia Natural, Madrid (ISBN -10: 84-616-5583-4).

Díaz-Ontiveros, I. & Díaz-Acha, Y., 2015. Resultado del inventario 2014 de la colección de Petrología del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. En: Libro de resúmenes y programa de la XXI Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural: 103. Real Sociedad Española de Historia Natural, Madrid (ISBN: 978-84-608-1377-4).

Díaz-Ontiveros, I. & Díaz-Acha, Y. 2015. La colección de rocas de Joan Rosals i Corretjer (Museo de Ciencias Naturales de Barcelona). Patrimonio geológico y geoparques, avances de un camino para todos. Cuadernos del Museo Geominero, no 18: 465-470. (A. Hilario, M. Mendia, M. Monge-Ganuzas, E. Fernández, J. Vegas y A. Belmonte, Eds.) Instituto geológico y Minero, Madrid (ISBN: 978-84-7840-962-4).

Díaz-Ontiveros, I., Domènech, P. & Díaz-Acha, Y., 2012. El ámbito de rocas y minerales de la nueva exposición Planeta Vida del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona: documentación, traslado, montaje y conservación. Geotemas, 13: 403 (ISSN: 1576-5172).