Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Geoarqueologia i Arqueometria

Àrea Científica Línies de recerca Geoarqueologia i Arqueometria

Aquesta nova línia de recerca estudia els materials petris i ornamentals a partir de tècniques de caracterització mineralògica i geològica, per tal d’establir les àrees fonts d’abastiment i l’explotació dels recursos minerals i petris durant el període neolític.

En aquesta línia s’associen els projectes de recerca sobre les Mines de Gavà i el projecte d’estudi de Genealogía y redes en el Argar (MINECO).

La recerca d’aquesta línia s’emmarca en la del Grup “MINRESOUR: recursos minerals, aplicacions i sostenibilitat”, grup de recerca consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR 1661).

Els responsables del Museu d’aquesta línia de recerca són Marc Campeny  i Yael Díaz-Acha.

Articles associats

  • Diaz-Acha, Y., Campeny, M., Melgarejo, J. C., Bosch, J., Andreazini, A., Pástor, M., Pujol-Solà, N., Torró, L., Villanova-De Benavent, C., Castillo-Oliver, M., Lehbib, S., Camprubí, A., Proenza, J. A., Amores, S., Xu, J., Farré, J.,  2018: Geological context and origin of the mineralizations of the històric and prehistòric iron mines in the Gavà area, Catalonia, NE Iberian Peninsula. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana (en premsa).
  • Diaz-Acha, Y., Melgarejo, J. C., Bosch, J., Andreazini, A., Pástor, M., Pujol-Solà, N., Campeny, M., Torró, L., Villanova-De Benavent, C., Castillo-Oliver, M., Lehbib, S., Camprubí, A., Proenza, J. A.,  2018: The Neolithic variscite mines of Gavà, Catalonia, NE Iberian Peninsula: criteria for mineral exploration and exploitation in the Prehistory. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana (en premsa).
  • Díez‐Pastor, J. F.,  Jorge‐Villar, S. E., Arnaiz‐González, A., García‐Osorio, C. I.,  Diaz-Acha, Y., Campeny, M., Bosch, J., Melgarejo, J. C., 2018: Machine learning algorithms applied to Raman spectra for the identification of variscite originating from the mining complex of Gavà.  Journal of Raman Spectroscopy, 2018: 1-12.