Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Missió

El NAT Què som Missió

Generem i compartim coneixement sobre la diversitat i l’evolució del món natural, amb el propòsit de contribuir a conservar-lo i de crear una societat més informada, connectada i responsable amb la natura.

Ho fem mitjançant la preservació d’unes col·leccions que són testimoni material del patrimoni natural de Catalunya, la recerca de la diversitat biològica i geològica, i unes experiències que estimulen l’exploració, l’aprenentatge, l’estimació, el gaudi, el diàleg i la participació entre el públic més ampli possible.

Declaració Buffon

La missió del Museu s’alinea amb la Declaració Buffon, acordada l’any 2007 per 93 institucions d’història natural (museus, instituts de recerca, jardins botànics, zoològics…) de 36 països i de tots els continents.

La declaració afirma que la ciència és vital per a la gestió sostenible de la biodiversitat i els ecosistemes i, mitjançant aquesta, per a la supervivència de la població humana en aquest planeta. Les institucions d’història natural fan quatre contribucions vitals:

  • Són els principals dipòsits de mostres científiques en les quals, en última instància, es basa la comprensió de la varietat de la vida.

  • Mitjançant una recerca capdavantera, amplien el coneixement de l’estructura i la dinàmica de la biodiversitat en el present i en el passat.

  • Mitjançant associacions, i mitjançant programes de formació i desenvolupament de capacitats, augmenten la capacitat global per gestionar reptes mediambientals actuals i futurs.

  • Són un fòrum per al compromís directe amb la societat civil, la qual és indispensable per ajudar a provocar aquells canvis de comportament dels quals depenen el nostre futur comú i el futur de la natura.