Saltar al contingut

Àrea Científica Centre de Documentació

Productes documentals

Guies de lectura

En ocasió de l’Any del Llibre i la Lectura (2005), el Museu de Ciències Naturals i l’Institut Botànic inicien la publicació d’una col·lecció de guies de lectura amb la finalitat de completar les seves biblioteques i difondre millor els fons.

Aquestes guies de lectura mostren els documents existents al Centre de Documentació sobre temes d’interès general i com a complement de les exposicions temporals del Museu. L’ordenació és per temes i cadascun d’aquests està ordenat alfabèticament per autors. La descripció documental inclou: autor, títol, lloc de publicació, editorial i any. La presentació de la versió impresa és en forma de quadríptic.