Saltar al contingut

Àrea Científica Centre de Documentació

Productes documentals

DocuMuseus

Butlletí d’informació sobre llibres, revistes i altres materials documentals sobre museologia, museografia i gestió de col·leccions de museus.

Guies de lectura

En ocasió de l’Any del Llibre i la Lectura (2005), el Museu de Ciències Naturals i l’Institut Botànic inicien la publicació d’una col·lecció de guies de lectura amb la finalitat de completar les seves biblioteques i difondre millor els fons.

Aquestes guies de lectura mostren els documents existents al Centre de Documentació sobre temes d’interès general i com a complement de les exposicions temporals del Museu. L’ordenació és per temes i cadascun d’aquests està ordenat alfabèticament per autors. La descripció documental inclou: autor, títol, lloc de publicació, editorial i any. La presentació de la versió impresa és en forma de quadríptic.

Noves adquisicions

Inclouen els darrers documents incorporats al Centre de Documentació. S’actualitza trimestralment.

Sumaris de revistes

Sumaris de revistes disponibles a la Biblioteca del Museu de Ciències Naturals

Lectures recomanades

Llibre del mes

Amb periodicitat mensual, el Centre de Documentació ressenyarà breument un llibre per recomanar la seva lectura.

Els podeu consultar aquí.