Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Producció científica del Museu

Àrea Científica Centre de Documentació Producció científica del Museu

Repositori de la recerca

El personal tècnic, conservador i investigador del Museu publica articles de revista, capítols de llibre, comunicacions de congressos, pòsters, etc. El Centre de Documentació recull aquesta documentació i la descriu i publica a la comunitat de l’MCNB a RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya). En aquest repositori només consten els materials que es poden publicar en accés obert.

Actualment hi consta la producció científica publicada des de l’any 2017.

Perfils a Google Acadèmic

El Centre de Documentació manté i actualitza dos perfils a Google Acadèmic.

Per una banda, el perfil de la producció científica, que recull totes les referències bibliogràfiques de les publicacions d’autors relacionats amb el Museu. A més a més de facilitar el control bibliogràfic, també permet de conèixer l’impacte global de la producció científica de la institució.

Per una altra, el perfil de les col·leccions, amb referències bibliogràfiques d’articles i documents que mencionen espècimens de les col·leccions del Museu, publicats per qualsevol autor. Es tracta d’una eina que serveix per avaluar l’impacte d’aquestes col·leccions museístiques en la literatura científica.

La cobertura dels dos perfils és completa des de 2012, tot i que també hi ha referències anteriors.