Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Museu i societat

El NAT Qui som Museu i societat

El Museu  com a institució pública i integrada en la societat actual, diversa i canviant,  destina part dels seus recursos a iniciatives que aporten un valor social. Integra en el seu pla estratègic objectius específics  que posen l’accent en el capital humà, l’entorn, en col·lectius diversos als quals per  diverses raons cal dedicar una atenció especial .

Així doncs, el museu desenvolupa projectes i plans  de treball en diferents àmbits

Proximitat 

Aquests plans van dirigits principalment a associacions multiculturals , de veïns , de dones , a escoles, etc. També participa de  la vida veïnal tant en  les manifestacions de caràcter festiu , com cedint espais per trobades , reunions, etc…

Acord Ciutadà per una  Barcelona inclusiva

Plataforma que treballa per construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida per a totes les persones.

Equitat

El Museu  duu a terme  projectes per tal de fer accessible els continguts del museu a aquells col.lectius que per diverses raons no poden no poden venir al museu. Entre aquets col.lectius  s’hi troba la població reclusa , malalts de llarga estada als hospitals , persones amb discapacitats greus etc…és tracta de “portar “ el museu a on estan aquets co.lectius .