Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Cessió de mostres

Àrea Científica Serveis cientifico-tècnics Cessió de mostres

La cessió de mostres amb finalitat d’anàlisi té lloc quan un o una investigadora necessita practicar alguna classe d’anàlisi a algun o alguns exemplars de les col·leccions. En aquest cas, el Museu valora la idoneïtat de la cessió, atès que aquestes mostres no retornen al Museu i són finites.

Per a qualsevol consulta i acord sobre les mostres a sol·licitar podeu contactar amb els responsables de l’àrea de col·leccions del Museu.

Consulteu les Directrius per a la cessió de mostres del Museu de Ciències Naturals de Barcelona amb finalitat d’anàlisi per elaborar la petició escrita i, conèixer i acceptar els compromisos de la cessió. I també el document d’acord entre el Museu i la Institució sol·licitant.