Museu de Ciències Naturals de Barcelona

D’on som membres

El NAT Qui som D’on som membres

El Museu de Ciències Naturals és membre de diverses xarxes i associacions que tenen com a objectiu prioritari connectar institucions i centres internacionals, espanyols i locals que treballen en els àmbits de la conservació del patrimoni i de la comunicació i la difusió científica:

El personal del Museu també forma part d’altres xarxes i associacions de comunicació i difusió del patrimoni: vegeu el llistat.