Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Ecologia Evolutiva

Àrea Científica Línies de recerca Ecologia Evolutiva

El grup d’Ecologia Evolutiva i de la Conducta del Museu treballa des del principi dels anys vuitanta en aspectes d’organització social, ecologia i dinàmica de poblacions.

Treballa en estreta col·laboració amb els equips del Department of Zoology, Uppsala University (Suècia), la Wildlife Unit de la University of Georgia (EUA), i la Estación Biológica de Doñana – CSIC, amb els quals comparteix de forma coordinada diversos projectes de recerca.

Les diferents línies de recerca es presenten de forma independent, si bé aquestes interaccionen entre sí compartint uns objectius comuns. N’és un exemple l’estudi de la gestió de reserves grasses, en el qual, utilitzant un senyal d’estatus a partir de la coloració del plomatge, es prediu el grau de dominància de cada individu. Al mateix temps, es poden analitzar les taxes de supervivència de dominants i subordinats a través d’aquests senyals.