Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Valors

El NAT Què som Valors

Els 10 principis i comportaments que ens guien son:

1. Excel·lència

Procurem la màxima qualitat i rigor en tot el que fem. Ens esforcem per adoptar els estàndards professionals més alts.

2. Integritat

Valorem l’honestedat i el comportament ètic en les nostres actuacions i relacions professionals.

3. Responsabilitat i transparència

Actuem de forma responsable en l’exercici de la nostra feina i retem compte de les nostres accions i decisions.

4. Sostenibilitat

Incorporem criteris de sostenibilitat (ambiental, social i econòmica) a les decisions que prenem i al funcionament diari.

5. Rellevància

Abordem temes que preocupen i afecten la nostra societat, sobretot amb relació a la crisi medi.

6. Compromís

Utilitzem els nostres recursos i capacitats per exercir una influència i una acció positives en defensa tant de la conservació de la natura com de la inclusió i l’harmonia social.

7. Pensament crític

Valorem l’esperit crític i promovem el debat i la reflexió, perquè això ens permet progressar. Ho transmetem als ciutadans.

8. Treball en equip

Creiem en el treball en equip com a eina per millorar l’eficàcia, la qualitat i incorporar la col·laboració al nostre treball.

9. Aprenentatge continuat

Apostem per la formació com a camí per millorar, innovar, adaptar-nos als canvis i augmentar l’eficiència i l’eficàcia.

10. Història

Valorem el nostre patrimoni, tradició i trajectòria científica, elements clau de la nostra identitat i fonamentals en la nostra missió.