Saltar al contingut

Àrea Científica Col·leccions

Fons documentals

El fons documental conté documents de les següents temàtiques: geologia, paleontologia, mineralogia, natura, biodiversitat, zoologia (especialment malacologia i entomologia), etologia, bioacústica, taxidèrmia, museologia i museografia.

El Centre de Documentació pertany a la Xarxa de Biblioteques del CSIC en la categoria de “biblioteca associada”. Al catàleg bibliogràfic podeu consultar els fons documentals de la Biblioteca i de la Mediateca, així com també els d’altres biblioteques especialitzades en les nostres disciplines d’abast nacional. Els nostres documents hi apareixen sota la denominació B-CienNat. Els ubicats a la Mediateca es distingeixen pel codi MED.

Fons documentals de la Biblioteca

  • Monografies: 15.713
  • Revistes: 1.673
  • Mapes: 3.358
  • Audiovisuals: 1.262
  • Col·leccions especials: 700 títols de temàtica naturalista dels segles XVIII i XIX
  • Documents d’arxiu: 1.591 expedients (aproximadament 109.000 pàgines)
  • Fotografies: 9.000

Fons documentals de l’Arxiu Històric

  • 257 caixes d’arxiu
  • 2.385 expedients

Fons documentals de l’Arxiu Fotogràfic

  • L’Arxiu fotogràfic aplega 9.000 documents, la major part fotografies en paper, que es troben pendents de catalogar.