Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Arxiu

Àrea Científica Centre de Documentació Presentació Arxiu

L’Arxiu reuneix el conjunt dels documents produïts i rebuts pel Museu  en l’exercici de les activitats que li són pròpies. S’hi pot trobar, a través dels lligalls, factures, informes, actes, la procedència i recorregut de les col·leccions, de l’edifici i del personal. L’antiguitat de la documentació es remunta a la fundació del Museu, el 1878. Comprèn tot el període de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, i el seu contingut, més enllà de la seva faceta administrativa i de suport per a l’estudi de les col·leccions, constitueix una font d’informació indispensable per al coneixement de la història natural catalana.

Tipologia documental

  • Formació i manteniment de les col·leccions d’espècimens (compra, recol·lecció, intercanvi, donació).
  • Recerca
  • Exposició
  • Organització d’activitats
  • Comunicació i màrqueting
  • Gestió administrativa
  • Gestió documental

L’Arxiu fotogràfic aplega 15.000 unitats, que es troben pendents de catalogar. Està gestionat pel Centre de Documentació.

Per a més informació :

Contacte

Arxiu
Castell dels Tres Dragons
Passeig Picasso, s/n
08003 Barcelona
Tel. +34 93 256 22 15
bibmuseuciencies@bcn.cat

Visita amb cita prèvia: dm a dv 9-14h