Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Origen, missió i funcions

Àrea Científica Centre de Documentació Presentació Origen, missió i funcions

Origen

El llegat que va fer possible la creació del Museu Martorell incloïa, a més a més dels espècimens, la biblioteca particular del seu fundador, consistent en obres sobre història natural, arqueologia i geografia. Amb aquest fons inicial es va inaugurar, el 1882, la primera biblioteca especialitzada de Catalunya oberta al públic. L’any 1925, els fons van quedar repartits en dos edificis i van donar lloc a dues biblioteques independents, adscrites l’una al Museu de Zoologia de Barcelona i l’altre al Museu de Geologia de Barcelona. El 2002, les dues biblioteques van unificar els seus catàlegs, van centralitzar serveis i van homologar procediments per constituir la Biblioteca del Museu de Ciències Naturals. El 2008 es va crear el Centre de Documentació, que a més a més d’integrar la Biblioteca, assumeix la gestió de l’Arxiu Històric i l’Arxiu Fotogràfic i té, entre les seves competències, organitzar i explotar els recursos documentals del Museu i seleccionar, analitzar i tractar la informació per fer-la recuperable i difondre-la de manera eficaç i immediata. El 2011 es va inaugurar, a la seu del Parc del Fòrum, la Mediateca, contenint, a més de monografies i revistes adreçades a totes les edats, la col·lecció d’audiovisuals i el servei de “Sons a la carta” , l’única base de dades pública de sons animals i paisatges sonors que hi ha a Catalunya.

Missió

El Centre de Documentació té com a missió posar a l’abast de la comunitat científica i de tots els ciutadans els recursos necessaris per respondre les preguntes relacionades amb la temàtica del Museu.

Funcions

La seva funció principal és conservar, processar i difondre el patrimoni documental del Museu, a més d’integrar tots els recursos informatius per fer-los fàcilment accessibles a través de la web.