Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Laboratoris tècnics

Àrea Científica Serveis cientifico-tècnics Laboratoris tècnics

El Museu disposa de tres laboratoris tècnics especialitzats amb l’objectiu de vetllar per la integritat dels fons patrimonials del Museu:

Laboratori de conservació preventiva i restauració

Amb la finalitat de vetllar per la integritat dels seus fons a curt, mig i llarg termini, el Museu disposa d’un Laboratori de Conservació Preventiva i Restauració (LCPR).

L’equip del LCPR presta servei a totes les col·leccions del Museu -zoològiques, geològiques i botàniques- que numèricament superen els tres milions d’exemplars. Aquestes es troben exposades o emmagatzemades, distribuïdes entre els diferents edificis: Museu de Ciències Naturals (Parc del Fòrum), Centre Martorell d’Exposicions i Castell dels Tres Dragons (Parc de la Ciutadella) i IBB (Parc de Montjuïc).

Més informació

Laboratori de preparació zoològica

Per preservar exemplars zoològics cal que aquests o les parts que els constitueixen siguin tractats de tal manera que es deturi definitivament la degradació que pateix la matèria orgànica morta. El Museu disposa d’un laboratori taller on es preparen els animals que seran conservats sencers en líquid conservant i d’aquells dels quals només se’n conservarà una part de la forma més adequada: pell d’estudi, esquelet desarticulat, ala estesa, mostra de teixit,… En funció de les necessitats del Museu i del tipus de material que hi arriba, també es naturalitzen alguns exemplars i es munten esquelets de vertebrats. Descobriu com es fa una naturalització d’un jaguar.

Quan els exemplars ja estan preparats, es guarden en magatzems on queden fins que s’hagin d’utilitzar amb motiu de recerca o divulgació.

Laboratoris de Geologia

El Laboratori de Preparació de Geologia i Paleontologia (LPGiP) és una infraestructura bàsica cientificotècnica del Museu que funciona com a suport de l´activitat de conservació de les col·leccions i la investigació associada a elles. L´LPGiP és capaç d´oferir un ampli ventall de serveis dintre de la preparació d’espècimens geològics i paleontològics, especialment la preparació de mostres en làmina prima, imprescindible per assegurar una bona documentació i recerca.

En clau de futur, els laboratoris de geologia es consolidaran sota la figura de la Unitat especialitzada dels Laboratoris de Geologia i Paleontologia (ULGiP). Serà la unió operativa formada per un laboratori de preparació i un laboratori de làmina prima i altres preparacions especials.

Més informació