Saltar al contingut

Àrea Científica Serveis cientifico-tècnics

Laboratoris tècnics

Conservació preventiva i restauració

Des del 2009 el Museu disposa d’un laboratori de conservació preventiva i restauració (LCPR) que actualment té dues seus, una al Castell dels Tres Dragons i una altra al Museu Blau. La seva finalitat és vetllar per la integritat dels fons del Museu a curt, mig i llarg termini. La conservació preventiva és la disciplina que actua de forma contínua i integral sobre les col·leccions -tant les exposades com les emmagatzemades, en dipòsit o en préstec- per tal d’evitar que pateixin danys i d’alentir el seu procés natural d’envelliment. La restauració, també anomenada conservació curativa, és la disciplina que s’encarrega de pal·liar els danys o alteracions dels exemplars quan afecten la seva integritat i/o impedeixen, dificulten o alteren la seva lectura.

Els tècnics en conservació-restauració del LCPR intervenen els exemplars malmesos que ho requereixen mitjançant tractaments de neteja, consolidació i reintegració, per tal d’adequar-los per a la seva exhibició pública, manipulació o estudi, sempre respectant els seus valors originals (històrics, científics, estètics…).

L’estudi de cóm i per què es degraden els materials constitutius de les col·leccions és un altre dels reptes i els objectius del LCPR. Els resultats d’aquesta recerca són molt útils per a desenvolupar nous procediments, evitar degradacions futures o tractar els danys produïts al llarg del temps.

 • Equip
 • Projectes
 • Publicacions
 • Serveis
 • Recursos

TXT

Equip del Museu

Personal extern

 • Marta Pérez Azcárate, conservadora-restauradora , Itinerart
 • Olga Muñoz Blasco, conservadora-restauradora , Itinerart

El LCPR té com a objectiu principal crear un entorn estable per als exemplars i minimitzar els riscos que poden desencadenar o accelerar la seva degradació. Els tècnics en conservació preventiva del museu treballen sobre els següents àmbits:

 • Control ambiental (humitat, temperatura, il·luminació i pol·lució)
 • Prevenció de plagues
 • Manipulació dels exemplars
 • Adequació de les instal·lacions d’exposició i emmagatzematge
 • Execució i/o supervisió de l’embalatge i el transport dels exemplars en préstec

Un seguiment acurat d’aquestes variables evita en gran part que s’hagin de dur a terme intervencions directes sobre peces concretes que hagin patit algun dany.

Les dades dels seguiments ambientals s’analitzen estadísticament de forma periòdica per tal de facilitar la presa de decisions a l’hora de millorar l’entorn ambiental dels exemplars.

Els exemplars exposats permanentment al Museu o bé a exposicions temporals, tenen un seguiment minuciós per a garantir la seva conservació dins els mobiliaris sense perdre cap qualitat estètica.

De 2011 a 2014 s’ha revisat exhaustivament la col·lecció del Gabinet Salvador. S’ha intervingut la totalitat dels exemplars mitjançant la millora dels sistemes d’embalatge i presentació i la realització de tractaments de restauració a diferents nivells.

Altres projectes que es porten a terme al LCPR són l’estudi de l’efecte de les vibracions sobre els exemplars exposats i dels aïllaments dels embalatges sobre les condicions ambientals o la revisió dels sistemes de conservació i etiquetatge d’exemplars en líquid conservant i del seguiment sistemàtic de determinades plagues d’insectes.

Projectes:

 • ">

Publicacions:

 • Garcia-Franquesa, E., 2009. Biodiversity in storerooms. Paleontologia i Evolució. Memòria especial nº4 (2009): 89-100.

 • Val, S., Garcia, E., Pérez, M., Valls, M., Cancelo, C., Guerrero, N. & López, D., 2012. Restauració d’una Balaenoptera physalus. La balena emblemàtica del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. UNICUM Paleontologia.

 • Pérez, M., Muñoz, O., Hervás, N., Ibáñez, N., Aurell-Garrido, J. & Garcia-Franquesa, E., 2015. El Gabinete de Historia Natural Salvador: intervenciones de conservación preventiva y curativa e inventario preliminar. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 2: 87-99.

 • Vila, M., Pérez, M., Muñoz, O., & Garcia-Franquesa, E., 2014. Two examples of preventive conservation practice in the Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB):  inspection of specimens and substitution of  packaging. Journal of Palentological techniques, 13: 65-69.

   

El laboratori dóna servei a totes les col·leccions del Museu, que numèricament superen els tres milions d’exemplars. Les conservadores –restauradores resolen les incidències i dubtes sobre conservació detectades pels conservadors o conservadores.

Des del laboratori s’atenen consultes d’altres museus o entitats públiques que custodien patrimoni de ciències naturals o bé que conserven peces en les que hi ha materials orgànics d’origen animal o vegetal. S’atenen també sol·licituds d’informació sobre embalatge, transport i magatzematge de col·leccions de ciències naturals, i materials i instrumental de conservació i restauració.

S’acullen alumnes en formació d’estudis oficials en conservació i restauració que s’imparteixen a l’ESCRBBC i a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Algunes visites concertades a escoles i facultats són guiades per conservadores-restauradores del laboratori quan la temàtica és la conservació i restauració de patrimoni.

Recursos: