Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Científiques

Comunicació Publicacions Científiques

El Museu edita publicacions dirigides a la comunitat científica i naturalista, amb l’objectiu de transmetre els últims coneixements i avenços científics, com també publicacions de divulgació sobre temes d’interès dels centres i els catàlegs de les exposicions temporals. Podeu trobar aquests darrers a la secció d’exposicions temporals.

Publicacions científiques del Museu

També teniu disponibles en línia les publicacions anteriors del Museu:

Cal destacar que la revista Animal Biodiversity and Conservation ha obtingut  el 2014 el Certificat de ‘Revista Excelente’  un cop superat amb èxit el procés d’avaluació de la seva qualitat editorial i científica, que organitza la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) del Ministerio de Economía y Competitividad.