Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Visió

El NAT Què som Visió

Volem ser un museu:

1. Nacional

El museu capçalera del futur Museu d’Història Natural de Catalunya, que lidera el sistema de museus responsable de defensar, preservar, incrementar i divulgar el patrimoni natural del país i el seu coneixement.

2. Referent

Un centre de coneixement sobre la diversitat natural, principalment del territori català i l’àrea mediterrània. Reconegut per la seva trajectòria, el valor dels seus programes i serveis, el seu prestigi i la solidesa del seu criteri i opinió.

3. Verd

Un museu que, en coherència amb el seu compromís amb la conservació de la natura, mostra lideratge i exemplaritat pels seus alts estàndards de sostenibilitat ambiental i és un agent clau en els esforços col·lectius en aquest camp.

4. Centre formatiu

Un museu que ha esdevingut un dels principals recursos d’aprenentatge que hi ha al país per als ciutadans de diferents nivells formatius que volen explorar, comprendre, aprofundir i capacitar-se en el coneixement de la natura.

5. Modern i innovador

Un museu que gaudeix d’instal·lacions modernes i ben equipades, que és innovador en les exposicions i els programes, i que utilitza plenament les noves tecnologies per comunicar-se i per fer accessible el seu coneixement globalment.

6. Obert, inclusiu i participatiu

Un museu que atreu un públic molt divers, que té una bona base de voluntariat, que facilita el diàleg i la col·laboració de ciutadans i experts en els seus projectes, i que convida a participar-hi activament.

7. Connectat

Un museu implicat en la vida cultural, social, científica i mediambiental del país, i que de forma habitual col·labora amb altres institucions i persones que treballen amb objectius similars en els àmbits nacional i internacional.

8. Descentralitzat però cohesionat

Un museu amb diverses seus, cadascuna de les quals té una forta identitat pròpia i desenvolupa unes funcions diferenciades, però que funciona unit per una missió i uns objectius comuns.