Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Col·leccions botàniques

Àrea Científica Col·leccions Col·leccions botàniques

Les col·leccions d’herbari de l’Institut Botànic de Barcelona són referents internacionals en l’estudi del canvi climàtic, de l’evolució de la flora, de la invasió de noves espècies i de la regressió de la flora autòctona davant els canvis d’usos del territori i els canvis deguts a les oscil·lacions del clima. Aquestes col·leccions dibuixen el procés de coneixement del món vegetal al llarg del temps. L’herbari participa en programes nacionals i internacionals d’estudi de la fitodiversitat.

Les col·leccions de planta viva i de llavors del Jardí Botànic tenen objectius de conservació de la biodiversitat de Catalunya i d’altres territoris de clima mediterrani, orientats a la preservació genètica i al conreu i la reintroducció d’espècies amenaçades. Les col·leccions reflecteixen el treball de conservació de la flora amenaçada que es porta a terme des de fa anys. El Banc de Llavors participa en diversos programes internacionals de conservació i col·labora amb quinze centres de l’àrea mediterrània.