Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Herbaris

Àrea Científica Col·leccions Col·leccions botàniques Herbaris

L’herbari de l’Institut Botànic de Barcelona, conegut internacionalment amb l’acrònim BC, està especialitzat en la flora de la regió mediterrània occidental. Conté també plantes d’Europa, Amèrica del Sud, Àfrica, i la resta de continents.

Els herbaris són col·leccions biològiques que conserven amb criteri científic una representació ordenada de la diversitat de plantes que es troben a la Terra. El coneixement que tenim sobre el món vegetal es basa, en darrer terme, en aquestes col·leccions. Els herbaris també són la destinació natural dels exemplars de plantes utilitzats en treballs de recerca científica, des dels treballs de sistemàtica, moleculars, cariològics, etc., fins als estudis d’inventari de la biodiversitat vegetal, atès que sempre cal preservar exemplars que permetin revisions posteriors d’identificació de les mostres utilitzades.

El conjunt dels herbaris de l’Institut Botànic de Barcelona és la col·lecció de plantes més important de Catalunya. Els seus fons han servit de referència per a la redacció de la Flora dels Països Catalans, obra d’Oriol de Bolòs i Josep Vigo, així com per al projecte Flora ibérica i les principals obres de botànica publicades sobre la flora de la península Ibèrica o la Mediterrània occidental. És una col·lecció oberta que incorpora de manera continuada nous materials científics de referència sobre la nostra flora.

  • Fons de la col·lecció

Les col·leccions de l’Institut Botànic estan formades per més de vuit-cents mil plecs d’herbari agrupats en quatre seccions: els herbaris històrics, amb exemplars recollits des del segle XVII fins al XIX; l’herbari general, que aplega col·leccions fetes a partir del segle XIX fins a l’actualitat; la secció “altres herbaris” (separats per les seves característiques particulars) i l’herbari de criptògames.