Museu de Ciències Naturals de Barcelona

PangeaDB

Àrea Científica Serveis cientifico-tècnics PangeaDB

Pangea Database (PangeaDB®) és una aplicació informàtica desenvolupada pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona que permet gestionar i documentar les col·leccions de ciències naturals.

Actualment es troba en funcionament per a les col·leccions de petrologia, mineralogia i paleontologia.

PangeaDB® és una eina activa i pràctica que està en constant actualització, revisant-ne les funcionalitats ja implementades i desenvolupant-ne de noves.

S’està treballant per tal de que aquesta eina estigui disponible.

Mes informació  en aquest document.