Saltar al contingut
Preparació esquelet camaleó. Foto de Mariano Herrera/museuciencies

Àrea Científica Col·leccions

Adquisició de col·leccions

L’ingrés de col·leccions per al Museu té fonts diverses. D’una banda, la recol·lecció, és a dir, dins els projectes de recerca propis del Museu o en col·laboració amb altres centres de recerca, es recol·lecten mostres, que una vegada estudiades, passaran a engrandir el fons de col·leccions. D’altra banda, té lloc la donació. Existeixen col·leccions de ciències naturals que són de col·leccionistes, col·legis, instituts d’ensenyament i de persones investigadores entre d’altres. En algunes ocasions, s’adquireixen noves col·leccions a través de la compra, com és el cas de minerals o de llavors. També poden ingressar col·leccions a través de llegats o de dipòsits.

El Museu es converteix aleshores en el receptor d’aquestes col·leccions i adquireix el compromís de vetllar per la seva conservació i garantir-ne el seu correcte ús en recerca i divulgació. Quan aquestes col·leccions arriben al museu es preparen per a la seva conservació (animals dissecats, caixes entomològiques, plecs d’herbari, col·leccions de minerals, etc) i es registren i documenten (lloc i data de recol·lecció, nom del recol·lector, propietaris anteriors, treballs publicats, etc.). Totes aquestes dades són de gran importància per a donar valor científic a cadascun dels espècimens. Les dades dels exemplars formen part de bases de dades consultables.

Donacions fetes al Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Política d’adquisició de col·leccions del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

La missió del Museu de Ciències Naturals de Barcelona  és generar i compartir coneixement sobre la diversitat i l’evolució del món natural, amb el propòsit de contribuir a la seva conservació i de crear una societat més informada, connectada i responsable amb la natura. Es fa mitjançant la preservació d’unes col·leccions que són testimoni del patrimoni natural de Catalunya i terres properes, la recerca de la diversitat biològica i geològica, i unes experiències que estimulen l’exploració, l’aprenentatge, l’estimació, el gaudi, el diàleg i la participació entre el públic més ampli possible (Pla Estratègic).

El Museu és hereu de més d’un segle de trajectòria científica naturalista dedicada a documentar i interpretar el món natural, està especialment concernit per la crisi de biodiversitat, i implicat en els esforços locals i internacionals per estudiar, documentar i conservar la diversitat natural. Es preserva una col·lecció científica que és un registre permanent del nostre patrimoni natural i de les recerques realitzades al Museu (Pla Estratègic).

El present document conté les línies generals que regiran el creixement del patrimoni de col·leccions del Museu durant els propers cinc anys.

Política d’aquisició de col·leccions del Museu de Ciències Naturals de Barcelona