Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Adquisició de col·leccions

Àrea Científica Col·leccions Adquisició de col·leccions

Les col·leccions del Museu creixen anualment, bé sigui a partir de recol·leccions pròpies dins els projectes de recerca, bé sigui a partir de la donació d’investigadors i investigadores, d’entitats i de persones particulars. El Museu valora la idoneïtat de l’adquisició cas a cas i,  quan té lloc l’ingrés definitiu  adquireix el compromís de vetllar per la seva conservació a llarg termini així com fer accessibles els exemplars i la informació associada. Quan els materials arriben, es preparen per a la seva conservació, es registren i documenten (lloc i data de recol·lecció, nom de la persona recol·lectora, font i forma d’ingrés, treballs publicats, etc.). Totes aquestes dades són de gran importància per a donar valor científic a cadascun dels espècimens. Les dades dels exemplars formen part de bases de dades consultables.

La política d’adquisició de col·leccions conté les línies generals que regeixen el creixement del patrimoni de col·leccions del MCNB.

En cas de voler fer donació els responsables de l’àrea de col·leccions del Museu, valoraran l’oferiment i eventualment us informaran de la documentació necessària: oferiment escrit de la donació, model de compareixença i declaració responsable.

En cas de requerir números de registre de col·leccions per a la publicació d’exemplars Tipus i exemplars Figurats, serà necessari acceptar les condicions i complimentar el document Acord de cessió de números de registre.

Podeu consultar les Donacions rebudes al Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Informe sobre l’adquisició de col·leccions 2022 (PDF 984 Kb)

Informe sobre l’adquisició de col·leccions 2021 (PDF 513 Kb)