Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Mineralogia

Àrea Científica Departaments científics Mineralogia

La col·lecció de Mineralogia conté més de 25.000 exemplars que permeten assolir les necessitats bàsiques de recerca, exposició i documentació.

Es treballa amb un registre únic i dues sub-col·leccions, separades des d’un punt de vista funcional:

 • Col·lecció general: constituïda per mostres de mà, o macro, inclou les col·leccions més representatives de la història del Museu i la major riquesa patrimonial de la col·lecció, essent la font primera d’exemplars d’exposició. Actualment consta de 19.295 unitats de registre a les que s’afegiran les quasi 7.191 unitats de la col·lecció Masoliver, recent incorporada al Museu. Conté més de 1.000 espècies ben identificades i una excel·lent representació d’exemplars de localitats tipus.
 • Col·lecció-laboratori de micromuntatges: adaptació del terme anglès micromount, es forma a partir de petits exemplars mineralògics que requereixen, per a la seva observació, l’ús de medis òptics d’augment (entre 20 i 60 augments) i d’un muntatge previ.
 • Equip
 • Projectes
 • Publicacions

Equip del Museu

Personal extern

 • Susana Duque, documentalista de mineralogia

Col·laboradors

 • Carles Curto: confecció del catàleg de localitats tipus de la col·Lecció de micromuntatges

Hi ha dos projectes principals lligats al creixement i funcionalitat de la col·lecció.

 • La col·lecció general és la imatge del Museu. És per això que la Secció de Mineralogia va presentar, en el seu moment, un projecte d’expansió destinat a completar els buits més significatius amb exemplars de qualitat. Aquesta línia d’increment patrimonial es podria resoldre mitjançant acords de mecenatge.
 • Un segon projecte, més ambiciós és l’expansió de la col·lecció-laboratori de micromuntatges, amb un creixement potencial enorme, basat en el seu potencial científic i el seu valor com a repositori documental en geodiversitat mineral.

Projectes de recerca

 • Sostenibilitat, geodiversitat i coneixement del medi (2005-2015): basat en la col·lecció-laboratori de micromuntatges. Preten el màxim refinament de les dades mineralògiques i geogràfiques i establir estàndards de qualitat documental com a base dels futurs articles, presentacions i publicacions tant externes com del propi Museu.

Publicacions:

 • Werschky, S. & Curto, C., 2014. Gold for Collectors. Lithographie Ltd. East Hampton, Connecticut, USA.

 • Curto, C., Menor Salván, C. & Fabre, J., 2014. Panasqueira: Neufunde und Neubestimmungen. Lapis Mineralien Magazin, 39(7/8): 54-62.

 • Curto, C. & Fabre, J., 2014. Panasqueira mines. 2014. The Mineralogical Record, 18(1): 70-81.

 • Curto, C. & Fabre, J., 2013. The Panasqueira mines: one hundred years of fluorapatite (a Apatite. The great pretender). Lithographie LTD, 17: 70-81.

 • Melgarejo, J. C., Campeny, M., Sanz, J., Curto, C. & Viñals, J., 2010. Los minerales de colección como recurso económico en países en vías de desarrollo. Bol. Soc. Geol. Mexicana, 62(1): 55-100.

 • Curto, C., 2010. The Jordi Fabre mineral collection, Barcelona, Spain. Rocks & Minerals, 84(6): 530-542.

 • Curto, C., 2010. La Viesca 2010: El renaixement d’un gran clàssic, la fluorita. Mineralogistes de Catalunya, 9(4): 22-23.

 • Curto, C., 2010. Presentació. A: Nomenclàtor de les Espècies Minerals (J. L. Garrido & J. M. Ybarra). Grup Mineralògic Català.

 • Relació de totes les publicacions del Departament