Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Mineralogia

Àrea Científica Departaments científics Mineralogia

La col·lecció de Mineralogia conté més de 26.000 exemplars que són la base per a la realització d’activitats relacionades amb la recerca, la divulgació i la comunicació científica.

La col·lecció es divideix en quatre sub-col·leccions, segons les característiques dels espècimens:

 • Mineralogia general: constituïda per les mostres de minerals més significatives. Representa la major riquesa patrimonial de la col·lecció. Actualment, consta de 15.680 unitats de registre i conté més de 1.000 espècies ben identificades.
 • Micromuntatges: adaptació del terme anglès micromount. Està formada per petits exemplars mineralògics que requereixen, per a la seva observació, l’ús d’aparells òptics amb augment (entre 20X i 60X). Consta d’unes 9.500 unitats de registre i conté unes 2.500 espècies minerals identificades, algunes d’elles extremadament rares. És una col·lecció de referència per a la realització d’estudis de caracterització mineral sovint relacionats amb la descripció de noves espècies.
 • Gemmologia: formada per 998 unitats de registre, engloba el conjunt de minerals facetats, polits i tallats. Hi destaca la bona representació de gemmes procedents de diverses localitats de la Península Ibèrica.
 • Meteorits i afins: constituïda per 66 unitats de registre. Està formada per meteorits, tectites i roques d’impacte meteorític. Conté exemplars procedents de diverses localitats a nivell mundial entres els quals hi destaquen mostres dels meteorits històrics caiguts a Catalunya com els de Terrassa (1704), Nulles (1851), Canyelles (1861) o Garraf (1905).
 • Equip
 • Projectes
 • Publicacions

Personal extern

 • Susana Duque, documentalista de Mineralogia

Col·laboradors

 • Laura Culí: col·laboradora en projectes de recerca
 • Kensaku Moriya: revisió de la sub-col·lecció de meteorits i afins
 • Salvador Rodà: revisió de la sub-col·lecció de micromuntatges
 • Miquel Roquet: col·laborador en projectes de recerca

Projectes associats a la col·lecció

En relació a la documentació, conservació i divulgació de la col·lecció, els principals projectes que es porten a terme al departament de mineralogia són els següents.:

 1. Documentació i caracterització dels espècimens de les diferents sub-col·leccions.
 2. Conservació i millora dels protocols relacionats a la  preservació d’exemplars sensibles a les condicions ambientals, minerals radioactius i asbestos.
 3. Projecte PangeaDB®: desenvolupament d’una nova eina de gestió de col·leccions creada pel MCNB.
 4. Divulgació i publicació de les dades associades als espècimens de la col·lecció a portals públics en xarxa.
 5. Difusió i realització d’activitats relacionades amb la mineralogia i les ciències de la Terra en general.

Projectes de recerca

Els projectes de recerca desenvolupats al departament de Mineralogia estan emmarcats en les següents línies de recerca estables:

“Metalls crítics per a la transició energètica”

“Metal·logènesi del mantell terrestre”

“Geoarqueologia i Arqueometria”

 • Díaz-Acha, Y., Campeny, M., Casas, Ll., Di Febo, R., Ibáñez-Insa, J., Jawhari, T., Bosch, J., Borrell, F., Jorge-Villar, S.E., Greneche, J.M., Tauler, E., Melgarejo, J.C.,  2022. Colours of Gemmy Phosphates from the Gavà Neolithic Mines (Catalonia, Spain): Origin and Archaeological Significance. Minerals. 12 (3): 368.
 • Culí, L., Solé, J., Campeny, M., Oalmann, J.A.G., 2021. High-temperature metamorphic garnets from Grenvillian granulites of southwestern Oaxacan Complex (southern Mexico): petrology, geochemistry, geothermobarometry, and tectonic implications. Minerals. 11 (8): 805.
 • Mederos, J., Wang, Y.L., Duque-Valero, S., Campeny, M., 2020. A new fossil species of Trentepohlia (Diptera, Limoniidae) from the Dominican Miocene Zoosystema. 42, 583-592.
 • Llovet, X., Proenza, J., Pujol-Solà, N., Farré-De Pablo, J., Campeny, M., 2020. Correction of Secondary Fluorescence Across Phase Boundaries in Electron Probe Microanalysis of Mineral Inclusions. Microscopy and Microanalysis 26, 1-11.
 • Díaz-Acha, Y., Campeny, M., Tauler, E., Bosch, J., Melgarejo, J.C., Camprubí, A., 2020. Critical elements in supergene phosphates: the example of the weathering profile at the Gavà Neolithic mines, Catalonia, Spain. Minerals 10, 3.
 • Castillo-Oliver, M., Melgarejo, J.C., Torró, L., Villanova-de-Benavent, C., Campeny, M., Díaz-Acha, Y., Amores-Casals, S., Xu, J., Proenza, J.A., Tauler, E., 2020. Sandstone-Hosted Uranium Deposits as a Possible Source for Critical Elements: The Eureka Mine Case, Castell-Estaó, Catalonia. Minerals 10, 34.
 • Roqué-Rosell, J., Pinto, A., Marini, C., Prieto-Burgos, J., Groenen, J., Campeny, M., Sciau, P., 2020. Synchrotron XAS study of Mn and Fe in Chinese blue-and-white Ming porcelains from the second half of the 15th century. Ceramics International 47, 2715-2724.
 • Llorca, J., Campeny, M., Ibañez-Cortina, N., Allepuz, D., Camarasa, J.M., Aurell-Garrido, J., 2020. The meteorite of Barcelona (1704): history, discovery and classification. Meteoritical and Planetary Sciences 55, 705-725.
 • Tauler, E., Xu, J., Campeny, M., Amores, S., Melgarejo, J.C., Martínez, S., Gonçalves, A.O., 2019. A new kaolin deposit in western Africa: mineralogical and compositional features of kaolinite from Caluquembe (Angola). Clays and Clay Minerals 67, 1-16.
 • Menéndez, I., Campeny, M., Quevedo-González, L., Mangas, J., Méndez, J., 2019. Distribution of REE-bearing minerals in felsic magmatic rocks and paleosols from Gran Canaria, Spain: intraplate oceanic islands as a new example of potential, non-conventional sources of rare-earth elements. Journal of Geochemical Exploration 204, 270-278.
 • Díaz-Acha, Y., Campeny, M., Melgarejo, J.C., Bosch, J., Lehbib, S., Torró, L., Proenza, J.A., Castillo-Oliver, M., Camprubí, A., Villanova-de-Benavent, C., Andreazini, A., Pastor, M., Pujol-Solà, N., Amores, S., Xu, J., Farré, J., 2019. Geological context and origin of the mineralization of the historic and prehistòric iron mines in the Gavà area, Catalonia, NE Iberian Peninsula. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana 71, 321-342.
 • Torró, L., Cazorla, M., Melgarejo, J.C., Camprubí, A., Tarrés, M., Gemmrich, L., Campeny, M., Artiaga, D., Torres, B., Martínez, A., Mollinedo, D., Alfonso, P., Arce-Burgoa, O.R., 2019. Indium Mineralization in the Volcanic Dome-Hosted Ánimas–Chocaya–Siete Suyos Polymetallic Deposit, Potosí, Bolivia. Minerals 9, 604.
 • Cacho, A., Melgarejo, J.C., Camprubí, A., Torró, L., Castillo-Oliver, M., Torres, B., Artiaga, D., Tauler, E., Martínez, A., Campeny, M., Alfonso, P., Arce-Buroga, O.R., 2019. Mineralogy and Distribution of Critical Elements in the Sn-W-Pb-Ag-Zn Huanuni Deposit, Bolivia. Minerals. 9, 753.
 • Díaz-Acha, Y., Melgarejo, J.C., Bosch, J., Andreazini, A., Pastor, M., Pujol-Solà, N., Campeny, M., Torró, L., Villanova-de-Benavent, C., Castillo-Oliver, M., Lehbib, S., Camprubí, A., Proenza, J.A., 2019. The Neolithic variscite mines of Gavà, Catalonia: criteria for mineral exploration and exploitation in the Prehistory. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana 71, 295-319.
 • Torres, B., Melgarejo, J.C., Torró, L., Camprubí, A., Castillo-Oliver, M., Artiaga, D., Campeny, M., Tauler, E., Jiménez-Franco, A., Alfonso, P., Arce-Buroga, O.R., 2019. The Poopó polymetallic epithermal deposit, Bolivia: Mineralogy, genetic contraints and distribution of critical elements. Minerals 9, 472-499.
 • Villanova-de-Benavent, C., Torró, L., Castillo-Oliver, M., Campeny, M., Melgarejo, J.C., Llovet, X., Galí, S., Gonçalves, A.O., 2018. Fe-Ti Oxide Deposits of the Kunene Anorthosite Complex (SW Angola. Mineralogy and Thermo-Oxybarometry. Minerals 7, 246-273.
 • Díez-Pastor, J.F., Jorge-Villar, S., Arnaiz-González, A., García-Osorio, C., Díaz-Acha, Y., Campeny, M., Bosch, J., Melgarejo, J.C., 2018. Machine learning algorithms applied to Raman spectra for the identification of variscite originating from the mining complex of Gavà. Journal of Raman Spectroscopy 2018-1, 12.
 • Campeny, M., Melgarejo, J.C., Mangas, J., Manuel, J., Gonçalves, A.O., 2017. Recent carbonatitic magmatism in Angola: the dykes of the Chiva lagoon maar Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana 69, 209-222.
 • Giuliani, A., Campeny, M., Kamenetsky, V., Afonso, J., Maas, R., Melgarejo, J.C., Kohn, B., Matchan, E., Mangas, J., Gonçalves, A.O., Manuel, J., 2017. Southwestern Africa on the burner: Pleistocene carbonatite volcanism linked to deep mantle upwelling in Angola. Geology 45, 971-974.
 • Xu, J., Campeny, M., Tauler, E., Melgarejo, J.C., Gonçalves, A.O., 2016. Vermiculite expansion through non-artificial processes in pyroclastic carbonatites from Catanda (Angola). Clay Minerals 51, 747-762.
 • Campeny, M., Kamenetsky, V., Melgarejo, J.C., Mangas, J., Manuel, J., Alfonso, P., Kamenetsky, M.B., Bambi, A.C.J.M., Gonçalves, A., 2015. Carbonatitic lavas in Catanda (Kwanza Sul, Angola. mineralogical and geochemical constraints on the parental melt. Lithos 232, 1-11.