Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Col·leccions zoològiques

Àrea Científica Col·leccions Col·leccions zoològiques

Les col·leccions zoològiques (d‘invertebrats no-artròpodesartròpodes i vertebrats) són consultades cada any per biòlegs, paleontòlegs i metges que treballen en projectes de recerca nacionals i internacionals. Els àmbits principals de treball inclouen l’estudi i seguiment de la biodiversitat, aspectes de l’evolució, l’ecoetologia i l’ecologia. El Banc de teixits, que conserva mostres de les col·leccions zoològiques aptes per extreure’n material genètic és cada vegada més utilitzada. I la Fonoteca Natura Sonora, que conté gravacions de sons de la natura utilitzats en diversos àmbits de l’activitat del Museu.