Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Equip

El NAT Qui som Equip

Direcció

Gerència

Àrea del Jardí Botànic

Àrea Científica

- Col·leccions

- Recerca i Publicacions

- Centre de Documentació

Àrea de Programes Públics

- Educació i Activitats

- Comunicació

- Exposicions

Àrea d'Administració i Recursos

Institut Botànic (centre mixt CSIC-Ajuntament)