Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Pla Director

El NAT Què som Pla Director

El present Pla Director és fruit de diversos factors nous que afecten el Museu de Ciències Naturals de Barcelona i el nostre país de forma simultània. D’una banda, la incorporació d’una nova direcció, la qual cosa comporta necessàriament una visió diferent —en aquest cas més orientada vers la recerca activa— del paper present i futur del Museu a la nostra societat. De l’altra, la correspondència temporal amb un moment crucial de l’ecosistema de recerca en biodiversitat i sostenibilitat de la ciutat de Barcelona, moment que es caracteritza per una sèrie de canvis clau en alguns centres existents i per la creació de nous centres de recerca a l’entorn del litoral de la ciutat (i notablement al voltant de la Ciutadella). Aquesta transformació començarà el gener de l’any 2023 i durarà aproximadament cinc anys, període que es correspon amb el que pretén abastar aquest pla director. El moment és clau per definir com s’articularà el Museu en aquest nou ecosistema de coneixement, tant pel que fa a col·laboracions i sinergies amb aquestes entitats com pel que fa a la generació de coneixement propi que pugui jugar un paper en els reptes que afrontem com a societat. I a més, aquest període es correspon també amb una sèrie de canvis en seus històriques del Museu al parc de la Ciutadella, seus que s’hauran de definir, a mesura que es vagin restaurant, segons noves necessitats ciutadanes relacionades amb la ciència i la societat.

Amb aquesta transformació, el Museu pot posicionar-se de forma molt avantatjosa en el context del nostre país i de tot el sud d’Europa per afrontar els reptes de l’Agenda 2030 de l’Organització de les Nacions Unides de Sustainable Development Goals en àrees clau com la biodiversitat i la conservació (reptes 13, 14 i 15; https://www.un.org/sustainabledevelopment/) i com una institució que ha d’actuar com a espai de transmissió cultural, diàleg intercultural, aprenentatge, discussió i formació, i que, per tant, té un paper fonamental en l’educació i la cohesió social (reptes 2, 4, 9, 11, 12 i 17).

Aquest pla director ha de ser, doncs, una eina de treball que permeti posicionar el Museu en un nou entorn més dinàmic, més internacional i més actiu, com un actor estratègic en l’ecosistema de recerca català, especialment en aspectes de conservació, biodiversitat i crisi climàtica. Però la part de recerca no ha d’estar desconnectada de la resta, sinó que ha d’integrar-se en la part d’activitats i expositiva per aconseguir que el Museu es converteixi en un actor real de transformació social. I encara, finalment, aquesta sèrie de canvis ha de propiciar que el Museu esdevingui finalment, de manera formal, el museu capçalera d’una xarxa territorial de museus de ciències naturals catalans, i que pugui convertir-se en Museu Nacional de Ciències Naturals.

Carles Lalueza

Vegeu el Pla Director en aquest enllaç.