Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Treballa amb nosaltres

El NAT Qui som Treballa amb nosaltres

En aquest apartat pots consultar els processos de selecció del Museu:

Cap Secció Biblioteca

Procesos tancats

Cap Departament Jardí Botànic

Cap Secció Exposicions

Direcció del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Tècnic/a auxiliar Biblioteca i Mediateca

ANUL·LAT

Concurs interadministratiu

Tècnic/a auxiliar de Control de Qualitat

ANUL·LAT

Concurs interadministratiu

Tècnic/a de màrqueting i gestió comercial

Gerència del Consorci del MCNB

Tècnic/a bibliotecari/ària

Cap d’Educació i Activitats

Auxiliar de col·leccions geològiques i paleontològiques

Plaça administratiu/va Herbari Institut Botànic Barcelona

Plaça administratiu/va Biblioteca Institut Botànic Barcelona

Seguir