Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Convocatòries de personal

El NAT Qui som Treballa amb nosaltres Convocatòries de personal

En aquest apartat pots consultar els processos de selecció del Museu:

Procesos tancats

Gerència del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Cap Secció Biblioteca

Cap Departament Jardí Botànic

Cap Secció Exposicions

Direcció del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Tècnic/a auxiliar Biblioteca i Mediateca

ANUL·LAT

Concurs interadministratiu

Tècnic/a auxiliar de Control de Qualitat

ANUL·LAT

Concurs interadministratiu

Tècnic/a de màrqueting i gestió comercial

Gerència del Consorci del MCNB

Tècnic/a bibliotecari/ària

Cap d’Educació i Activitats

Auxiliar de col·leccions geològiques i paleontològiques

Plaça administratiu/va Herbari Institut Botànic Barcelona

Plaça administratiu/va Biblioteca Institut Botànic Barcelona

Seguir