Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Documentació de col·leccions

Àrea Científica Col·leccions Documentació de col·leccions

Guia de documentació de les col·leccions zoològiques

En l’àmbit de les ciències naturals és fonamental que la informació que acompanya els exemplars referent al seu origen geogràfic i temporal, així com el tàxon al que pertanyen, les seves característiques biològiques, morfològiques, el material que se’n conserva, les diferents persones que han aportat informació des de diverses perspectives, etc. sigui registrada en fitxes informatitzades que conformen les bases de dades.

L’estandardització de la documentació d’exemplars dins d’un entorn global és del tot necessària. En aquest sentit, cal disposar d’un corpus de procediments i pautes compartides que facilitin la introducció de dades a les fitxes de documentació dels espècimens i, assegurar la qualitat dels continguts i la consistència de la documentació indispensable per a una comunicació rigorosa amb les persones que consulten les col·leccions. La Guia estableix les pautes i procediments bàsics que caldria adoptar a l’hora de realitzar la descripció de les col·leccions, es tracta d’una obra de consulta per descriure exemplars zoològics conservats en col·leccions, que facilita l’aplicació de criteris d’actuació estandarditzats, garanteix la compleció de les descripcions i la qualitat de les dades, evita depuracions massives i aplana el camí en la compartició de dades a Internet. Aquesta guia està dividida en diferents documents i només es centra en aquells mòduls del MuseumPlus que s’utilitzen per a la documentació de les col·leccions.

Aquesta guia ha estat elaborada per l’equip tècnic de la col·lecció zoològica del Museu de Ciències Naturals de Barcelona amb la col·laboració de professionals de les empreses Doc6, Nubilum i Myrmex, S.L.  Cadascú , des de la seva expertesa i experiència ha col·laborat en la seva elaboració: Jordi Agulló, Olga Boet, Neus Brañas, Berta Caballero, Marc Folia, Sergi Gago, Eulàlia Garcia-Franquesa, Glòria Masó, Mireia Nel·lo, Miguel Prieto, Javier Quesada, Francesc Uribe.

Enllaç a la Guia: Guia de Documentació de les col·leccions zoològiques