Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Serveis

Àrea Científica Centre de Documentació Serveis

Servei d’informació

El Centre de Documentació proporciona, tant presencialment com per altres mitjans, tota mena d’informació sobre els recursos bibliogràfics i documentals del Museu i ajuda els usuaris en les seves cerques sobre qualsevol tema relacionat amb les ciències naturals.

Punts de lectura

 • Biblioteca s: 12
 • Mediateca: 21

Préstec personal

El servei de préstec personal possibilita que els usuaris s’enduguin temporalment documents del fons del Centre de Documentació del Museu de Ciències Naturals de Barcelona o d’altres centres, alhora que garanteix la conservació d’aquests documents i la preservació dels drets d’autor. Té una durada de 30 dies prorrogables i permet endur-se un màxim de cinc volums de la Biblioteca i de la Mediateca alhora.

Es troben exclosos de préstec els documents següents:

 • Obres anteriors a 1901
 • Publicacions periòdiques
 • Separates
 • Mapes
 • Enciclopèdies i diccionaris
 • Obres molt consultades, d’especial valor bibliogràfic o en mal estat de conservació
 • Pel que fa a les obres amb material d’acompanyament, s’estudia cada cas particularment

El servei de préstec personal del Centre de Documentació del Museu és gratuït sempre que el document prestat formi part dels fons propis. En cas que el document provingui d’una altra biblioteca, l’usuari ha d’abonar les taxes establertes pel centre subministrador.

Per endur-se’n documents en préstec és imprescindible tenir el carnet del Centre de Documentació. Per fer-se’l, cal aportar el DNI, passaport, carnet de conduir o el permís de residència, omplir les dades d’identificació i signar el compromís de no fer-ne cap ús que vulneri la llei vigent en matèria de drets d’autor.

Els menors de 14 anys necessiten l’autorització del pare, mare o tutor legal, així com els més grans d’aquesta edat que no tinguin cap document acreditatiu. El full d’autorització està disponible al taulell d’informació.

Cal comunicar qualsevol canvi de dades (domicili, telèfon, etc.).

La vigència del carnet és de tres anys.

Tenir el carnet comporta gaudir de certs avantatges, com ara:

 • Entrada reduïda al Museu de Ciències Naturals de Barcelona
 • Descompte del 5% a la botiga del Museu
 • Invitacions a totes les inauguracions del Museu

La renovació dels documents prestats es realitza presencialment, telefònicament o per e-mail. L’usuari ha de donar el seu nom i cognoms.

Servei d’obtenció de documents

Posem a la vostra disposició tots els documents del centre. En el cas que la Biblioteca no pugui satisfer una petició amb els documents del seu fons, intentarà demanar una còpia o préstec de l’original a la biblioteca que el tingui. En el cas que el document provingui d’una altra biblioteca, l’usuari ha d’abonar les taxes establertes pel centre subministrador.

Podeu fer-nos arribar les vostres peticions a l’adreça que consta més amunt.

Prèstec interbibliotecari

Quant el Centre de Documentació no pugui atendre una petició amb documents del seu propi fons, els demanarà a la biblioteca que els tingui. De la mateixa manera, posa el seu patrimoni documental a disposició d’altres biblioteques.

Reprografia

Es poden obtenir fotocòpies de tots els documents sempre que el seu estat de conservació i el marc legal vigent de protecció de la propietat intel·lectual ho permetin. La fotocopiadora de la Mediateca és d’autoservei. A la Biblioteca les còpies les realitza el personal. Les còpies s’envien per correu postal a l’usuari que ho demana.

Podeu fer-nos arribar les vostres peticions a l’adreça de correu electrònic: bibmuseuciencies@bcn.cat

Tarifes (PDF 59 KB)

Exposicions bibliogràfiques

En ocasions concretes (donacions, commemoracions, esdeveniments culturals d’interès general…) organitzem exposicions temàtiques a partir dels documents que conserva el Centre de Documentació.

Sons a la carta

Amb motiu de la creació de la Mediateca, el departament Natura Sonora i el Centre de Documentació van proposar posar a l’abast del públic la col·lecció de documents sonors del Museu, una de les més importants d’Europa.

Mitjançant una aplicació instal·lada en els ordinadors, els usuaris poden escoltar el so d’una espècie animal en concret o d’un paisatge sonor (bosc, sabana, selva,…). En aquests moments es troben accessibles 8.425 registres. D’aquests, el 30% està en fase de normalització dels noms comuns de les espècies.