Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Ecologia Evolutiva i de la Conducta

Àrea Científica Departaments científics Ecologia Evolutiva i de la Conducta

El grup d’Ecologia Evolutiva i de la Conducta del Museu treballa des del principi dels anys vuitanta en aspectes d’organització social, ecologia i dinàmica de poblacions, especialment d’aus.

 • Equip
 • Projectes
 • Publicacions

Equip del Museu

Col·laboradors

Equip col·laborador extern

 • Mats Björklund Uppsala University
 • Luis Mª Carrascal Museo Nacional de Ciencias Naturales
 • Mike Conroy
 • Neil B. Metcalfe University of Glasgow
 • José Domingo Rodríguez Teijeiro Universitat de Barcelona
 • Joan Saldaña Universitat de Girona
 • Tomàs Montalvo Agència de Salut Pública de Barcelona
 • Juan José Negro Estación Biológica de Doñana
 • Jordi Figuerola Estación Biológica de Doñana
 • Laszlo Garamszegi Estación Biológica de Doñana
 • Juli Broggi Estación Biológica de Doñana
 • Pepe Tella Estación Biológica de Doñana
 • Martina Carrete Estación Biológica de Doñana
 • Pim Edelaar Universidad Pablo Olavide
 • Jacob González Universitat de Barcelona

Equip col·laborador

 • Jordi Pascual
 • Xavier Colomer
 • Toni Cabrera
 • Josep Cabrera
 • David Boné
 • Toni Borràs
 • Cristòfol Jordà
 • Alba Ortega
 • Helena Navalpotro
 • Daniel Riba

Estudiants

Les línies de recerca del grup d’Ecologia Evolutiva i de la Conducta del Museu es desenvolupen en forma de projectes de recerca concrets. A continuació es detallen els diferents projectes en els quals està implicat i s’indiquen els organismes finançadors. Així mateix, i per a cada projecte, es proporcionen les cites bibliogràfiques de tres treballs exemple, així com els estudiants de doctorat, postdoctorals o investigadors associats adscrits.

Publicacions:

 • Senar, J. C., Mateos-González, F., Uribe, F. & Arroyo, L., 2013. Familiarity adds to attractiveness in matters of siskin mate choice.   Proc. R. Soc. Lond. B,  280 (1773): 23-61.

 • Pagani-Núñez, E. & Senar, J. C., 2014. Are colorful males of great tits Parus major better parents? Parental investment is a matter of quality. Acta OEcologica, 55: 23-28.

 • Pagani-Núñez, E., Uribe, F., Hernández-Gómez, S., Muñoz, G. & Senar, J. C., 2014. Habitat structure and prey composition generate contrasting effects on carotenoid-based coloration of great tit Parus major nestlings. Biological Journal of the Linnean Society,  113: 547-555.

 • Pascual, J. & Senar, J. C., 2014. Antipredator behavioural compensation of proactive personality trait in male Eurasian siskins. Animal Behaviour, 90: 297-303.

 • Senar, J. C., Conroy, M. J., Quesada, J. & Mateos-González, F., 2014. Selection based on the size of the black tie of the great tit may be reversed in urban habitats. Ecology and Evolution, 4: 2625-2632.

 • Relació de totes les publicacions del Departament