Saltar al contingut
Detall de fòssils Catalunya de vitrina paleontologia. foto de DISEZambrano/museuciencies

Àrea Científica Col·leccions

Presentació

Les col·leccions del Museu comprenen més de tres milions d’espècimens. Inclouen plantes, líquens, fongs, animals, sons, fòssils, minerals i roques recol·lectats i conservats durant més de tres segles gràcies a l’esforç de naturalistes i col·leccionistes, institucions i particulars, i al treball constant dels científics per comprendre millor la realitat biològica i la història geològica. Tenen una especial rellevància científica i són d’ús obligat per a la recerca taxonòmica i sistemàtica, són col·leccions de referència. Agrupen una alta diversitat d’espècies d’àmbit català i internacional i contenen nombrosos exemplars tipus, aquells que han servit per descriure nous tàxons. Les grans obres de consulta sobre la flora, la fauna i la geologia catalanes estan basades fonamentalment en els materials conservats en aquestes col·leccions.

Una de les col·leccions té especial rellevància històrica, amb exemplars antics que daten des del segle XVII al XIX, es tracta del Gabinet d’Història Natural Salvador, és la més antiga de Catalunya, conservada i exposada a l’IBB. El llegat de Francesc Martorell fou la llavor per a la creació del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

La col·lecció

  • [1] Correspon a Unitats de registre inventariades i no inventariades. Es tracta d’unitats documentals que corresponen a exemplars o lots d’exemplars. Un lot és un conjunt d’animals, plantes, minerals, roques o fòssils de la mateixa espècie, recol·lectats per la mateixa persona, el mateix dia i en el mateix lloc.
  • [2] El nombre d’espècimens correspon a les mostres físiques conservades.
  • [3] Els herbaris de la col·lecció Salvador estan comptabilitzats dins la col·lecció d’Herbari. S’hi comptabilitzen exemplars bibliogràfics i documents d’arxiu.

El que es documenta són les unitats de registre (exemplars o lots d’exemplars).  Un lot és un conjunt d’animals o plantes o fòssils de la mateixa espècie, recol·lectats per la mateixa persona, el mateix dia i en el mateix lloc. El que es conserva és el nombre d’exemplars.

A final de 2017:

  • El 17,79% del fons patrimonial del Museu està inventariat, correspon a 552.107 registres.
  • El 16,88 % del fons està informatitzat, correspon a 523.885 registres.
  • El 6,99% del fons és consultable per Internet, corresponen a 216.915 registres únics.

Memòria de col·leccions 2017

  • Equip

Equip del Museu