Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Paleontologia

Àrea Científica Departaments científics Paleontologia

El Departament de Paleontologia té com a principals objectius la gestió, conservació, recerca i difusió del patrimoni paleontològic que custodia. La col·lecció de Paleontologia és, des d’un punt de vista volumètric i científic, la més important de les col·leccions geològiques del Museu.

En primer lloc, pel que respecta a la gestió i conservació, els esforços del departament estan enfocats en la documentació dels espècimens, en la millora de les tècniques de gestió informàtica de les seves dades —implementant nous programes informàtics— i en l’adequació de les condicions de conservació dels espècimens, tasques amb les que es treballa dia a dia per millorar i assolir els nivells estàndards de preservació.

En segon lloc, la recerca que es desenvolupa al departament estudia, principalment, la diversitat de la vida al passat –de dos grups biòtics en particular, els equinoïdeus i els macroforaminífers– i la seva evolució al llarg dels temps geològics. Per aconseguir aquest objectiu, el personal tècnic responsable desenvolupa tasques de recol·lecció d’espècimens al camp pel seu posterior estudi en col·laboració amb investigadors i investigadores de les universitats catalanes i altres institucions europees.

Per últim, la difusió dels continguts paleontològics del Museu es porta a terme mitjançant diverses vies. Una d’elles és l’enfocada al públic general, mitjançant la planificació d’exposicions, la publicació de notícies a les diferents xarxes socials i la participació en activitats organitzades pel Museu. En l’àmbit més especialitzat, la difusió es realitza mitjançant la publicació d’articles científics i de catàlegs de col·leccions, i amb la participació a congressos nacionals i internacionals.

Entre les altres activitats que s’impulsen des del departament es pot destacar el treball proper amb persones col·laboradores i afeccionades, facilitar l’accés a les col·leccions a personal investigador extern i l’acolliment d’estudiants (de grau o postgrau) en pràctiques. Aquestes últimes tasques compleixen, a més, l’objectiu educador que un museu porta associat.

 • Equip
 • Projectes
 • Publicacions

Equip del Museu

 • Vicent Vicedo : conservador de Paleontologia

  Mail: vvicedov@bcn.cat Tel : 932562180

Personal extern

 • Luis Troya, documentalista i col·laborador de paleontologia
 • Raquel Robles, documentalista i col•laboradora de paleontologia

Col·laboradors

 • Ángeles Zamora
 • Gerard Lucena
 • Juan Campreciós
 • J. Àlex Ossó
 • Jordi Vidal: assessoria en temes d'imatge i fotografia

Projectes de documentació i conservació

Els principals projectes que es porten a terme al departament són aquells relacionats amb la documentació i conservació de les col·leccions. En el seu desenvolupament es destinen la major part de recursos, humans i econòmics, del departament.

Els projectes en què es treballa són:

 1. Inventariat de la col·lecció general de paleontologia
 2. Inventariat i documentació dels invertebrats fòssils de la col·lecció Villalta
 3. Millora de les tècniques de conservació
 4. Implementació de noves tècniques de gestió per les bases de dades informàtiques de col·leccions
 5. Publicació de les dades de les col·leccions a catàlegs, a portals de paleobiodiversitat, etc

Projectes de recerca

Els projectes de recerca desenvolupats al Departament de Paleontologia estan emmarcats en la línia de recerca estable del Museu anomenada “Paleobiodiversitat i Paleoambients marins ”.

Publicacions i recursos relacionats amb els Projectes de documentació i conservació

 • Vicedo, V. & Gallemí, J., 2015. Las col·lecciones paleobotánicas del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona: paradigma de la utilidad del patrimonio geológico en el avance del conocimiento científico y museológico. En: A. Hilario, M. Mendia, M. Monge-Ganuzas, E. Fernández, J. Vegas y A. Belmonte (Eds.). Patrimonio geológico y geoparques, avances de un camino para todos. Cuadernos del Museo Geominero, 18: 455-458. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid.
 • Vicedo, V., Troya, L. & Gallemí, J., 2015. La colección paleontológica J.F. de Villalta del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. En: A. Hilario, M. Mendia, M. Monge-Ganuzas, E. Fernández, J. Vegas y A. Belmonte (Eds.). Patrimonio geológico y geoparques, avances de un camino para todos. Cuadernos del Museo Geominero, 18: 459-464. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid.
 • Gallemí, J., Vicedo, V., López, G. & Troya, L., 2013. La collecció paleontològica Gómez-Alba del MGB-MCNB. Treballs del Museu de Geologia de Barcelona, 19: 59-147.
 • Vicedo, V. & Gallemí, J., 2012. Gestión documental de las colecciones de micropaleontología: informatización y acceso online. XXVIII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología, Sóller, Mallorca (Espanya), Libro de resúmenes: 143-145 (J.-C. Liao, J. A. Gámez Vintaned, J. I. Valenzuela-Ríos & A. Gracía-Forner, Eds.). Dept. de Geologia, Univ. de Valencia.

Publicacions i recursos relacionats amb els Projectes de recerca

Veure programa de recerca Biostratigrafia i Paleobiogeografia del Tetis