Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Col·lecció Salvador

Àrea Científica Col·leccions Col·lecció Salvador

Al desembre de 2014  la Col·lecció Salvador, custodiada a l’Institut Botànic de Barcelona, centre mixt del CSIC i l’Ajuntament de Barcelona, va ser declarada Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya.

La col·lecció Salvador és el nucli principal del Gabinet Salvador que es conserva a l’edifici de l’Institut Botànic de Barcelona, a Montjuïc. Va ser comprat per l’Ajuntament de Barcelona i ingressat a l’ Institut Botànic de Barcelona l’any 1945, i una altra part l’any 2013. El contingut del gabinet ha arribat molt complet fins als nostres dies, gràcies a l’esforç de generacions de la família Salvador, de generacions de botànics de l’Institut Botànic de Barcelona i d’autoritats de l’Ajuntament de Barcelona de diferents èpoques. Tots ells han permès que avui es conservi aquest Gabinet de Curiositats únic.

Els Salvador van ser una nissaga d’apotecaris i naturalistes barcelonins que, de començaments del s. XVII a mitjan s. XIX, van aplegar una biblioteca i unes col·leccions científiques molt importants. Com a mínim des de mitjan s. XVIII, van obrir aquest patrimoni als estudiosos. Aquest va ser el primer “museu” obert al públic a Barcelona. Actualment es conserven en bon estat els mobles antics de fusta amb policromies, un fons de llibres i documents i una col·lecció de ciències naturals.

 

  • Fons de la col·lecció
  • Fonts d'ingrés
  • Preparació i Conservació
  • Fons documental

Dins la geologia es conserven roques, minerals i fòssils (pràcticament tots marins).

De botànica la gran majoria són plecs d’herbari. L’herbari és el més antic de la Península Ibèrica. Consta de cormòfits, molses, líquens, algues, fongs, hepàtiques, fruits, pomones, fustes, etc. Les pomones són còpies i reproduccions de fruites.

Pel que fa a la zoologia, una gran part correspon a mol·luscs, també es conserven coralls, equinoderms, artròpodes, peixos, rèptils, mamífers.

Artificialia inclou 197 estris d’apotecaria, la majoria diferents tipologies de pots plens i buits, algunes mostres arqueològiques/etnològiques. I les més de 200 mostres de terra sigillata.

Els fons de col·leccions ha estat inventariat i posteriorment revisat per especialistes en cada grup.

 

La nissaga Salvador va fer una ingent tasca col·leccionista basada en la curiositat i l’esperit científic. La documentació conservada indica també que es portaven a terme intercanvis amb altres naturalistes i científics. I que hi havia contactes amb moltes persones que els facilitaven materials de molts tipus diferents que ells col·leccionaven i estudiaven.

Entre 2012 i 2014 s’ha portat a terme un exhaustiu projecte de conservació i restauració de tot el fons, tant del documental, com del mobiliari, com del fons de col·leccions de ciències naturals. S’ha modernitzat la instal·lació climàtica on s’ubica el Gabinet. S’han restaurat documents i llibres, als que s’ha aplicat un tractament de desacidificació. La conservació preventiva dels exemplars s’ha centrat en neteges, disseny i l’elaboració d’embalatges permanents. S’han restaurat més de 50 exemplars exposats a “Salvadoriana” i a la sala permanent del Gabinet Salvador.

La col·lecció Salvador conté més de 1.400 llibres i més de 12.000 documents, molts manuscrits. Els llibres són dels segles XVI, XVII, XVIII i primers anys del XIX.  Pot ser consultat a la Biblioteca de l’IBB.