Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Préstec de col·leccions

Àrea Científica Serveis cientifico-tècnics Préstec de col·leccions

Els espècimens de col·leccions poden ser exposats o estudiats fora de les instal·lacions del Museu. Els préstecs de col·leccions són cessions en comodat subjectes a les condicions establertes pel Museu, els préstecs són aprovats per la Direcció del Museu, solament es porten a terme quan hi ha garanties de bona conservació, bon ús i de retorn.

El tràmit pot durar des de setmanes fins a mesos des de la petició formal, en funció de la complexitat i de la disponibilitat de les persones que l’atenen. Els mesos d’agost i desembre no es consideren hàbils per a la gestió de préstecs.

Per a qualsevol consulta i acord sobre els espècimens a sol·licitar podeu contactar amb els responsables de l’àrea de col·leccions del Museu.

Préstec científic

És la cessió d’espècimens de col·leccions amb finalitat de recerca, està regit per les Condicions de préstec científic.

Com accedir a un préstec científic:

Quan la petició ha estat aprovada:

 • Llegir i acceptar les Condicions de préstec científic que inclouran condicions específiques, si s’escau.
 • Complimentar i signar un contracte de cessió en comodat que s’enviarà des de la col·lecció que fa el préstec.

Préstec cultural

És la cessió d’espècimens de col·leccions  per a ser exposats en exposicions externes al Museu, està regit per les condicions que s’indiquen a continuació, en funció de la durada del préstec.

Si la durada del préstec és inferior a 4 anys

El préstec està sota les Condicions de préstec cultural.

Com accedir al préstec:

 • Fer una petició escrita a la persona responsable de la col·lecció, indicant nom i cognom del responsable de rebre el préstec i càrrec professional. Nom de la Institució, direcció postal, telèfon, correu electrònic i, nom complet del representant legal. Nom de l’exposició, dates i ubicació. Llista de material acordat. Període que durarà el préstec (tot el període, inclòs el transport, ha de ser cobert per la pòlissa d’assegurances). Previsió d’assumir els compromisos econòmics estipulats a les condicions de préstec (assegurança, transport, conservació. etc.).

Quan la petició ha estat aprovada:

 1. Aportar l’informe de les instal·lacions de l’edifici o sala d’exposicions (Facility Report).
 2. Llegir i acceptar les Condicions de préstec cultural que inclouran condicions específiques, si s’escau.
 3. Complimentar i signar un contracte de cessió en comodat que s’enviarà des de la col·lecció que fa el préstec.
 4. Aportar la pòlissa d’assegurança.

Si la durada del préstec és superior als 4 anys

El préstec està sota les Condicions de préstec cultural.

Com accedir al préstec:

 • Fer una petició oficial escrita a la Direcció del Museu, indicant nom i cognom del responsable de rebre el préstec i càrrec professional. Nom de la Institució, direcció postal, telèfon, correu electrònic i, nom complet del representant legal. Nom de l’exposició, dates i ubicació. Llista de material acordat. Període que durarà el préstec (tot el període, inclòs el transport, ha de ser cobert per la pòlissa d’assegurances). Previsió d’assumir els compromisos econòmics estipulats a les condicions de préstec (assegurança, transport, conservació. etc.).

Quan la petició ha estat aprovada pel Museu:

 1. Aportar l’informe de les instal·lacions de l’edifici o sala d’exposicions (Facility Report).
 2. Llegir i acceptar les Condicions de préstec cultural que inclouran condicions específiques, si s’escau.
 3. Acreditació de subscripció de l’assegurança.

La Direcció de Patrimoni (ICUB) i els Serveis Jurídics de l’ICUB tramiten, aproven i notifiquen la resolució definitiva a les parts; museu comodant, museu comodatari.