Saltar al contingut

Àrea Científica Serveis cientifico-tècnics

Préstec de col·leccions

El préstec cultural i el préstec científic comporten la sortida de material des del Museu a una exposició temporal o al laboratori d’un investigador.

La cessió de mostres té lloc quan l’investigador necessita practicar alguna classe d’anàlisi a algun o alguns exemplars de les col·leccions. En aquest cas, el Museu valora la idoneïtat de la cessió, atès que aquestes mostres no retornen al Museu i són finites. L’investigador ha d’argumentar la necessitat d’accedir a les mostres i fer-les servir per portar a terme el seu projecte de recerca.

Per a qualsevol consulta sobre el préstec i la gestió de les col·leccions podeu contactar amb els responsables de l’àrea de col·leccions del Museu.

Documents relacionats