Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Metal·logènesi del mantell terrestre

Àrea Científica Línies de recerca Metal·logènesi del mantell terrestre

Aquest línia estable de recerca que es desenvolupa al departament de Mineralogia es basa en l’estudi de les característiques metal·logèniques del mantell terrestre i els dipòsits minerals que s’associen a roques formades per magmes d’origen mantèl·lic.

En l’actualitat, hi ha diversos estudis en marxa associats a l’anàlisi de la distribució de metalls en diversos tipus de litologies d’afinitat mantèl·lica procedents de diverses regions com ara la Península Ibèrica, les Illes Canàries o Amèrica del Nord i Central.

Part de la recerca d’aquesta línia s’emmarca en el projecte Mineral resources in the lithosphere of intra-oceanic volcanics arcs: petrogenetic and ore-forming processes (2020-2024), atorgat pel Ministerio d’Economica y Competitividad i en el qual part del personal del departament de Mineralogia del Museu hi participa com a membre de l’equip d’investigació.

Articles associats

  • Culí, L., Solé, J., Campeny, M., Oalmann, J.A.G., 2021. High-temperature metamorphic garnets from Grenvillian granulites of southwestern Oaxacan Complex (southern Mexico): petrology, geochemistry, geothermobarometry, and tectonic implications. Minerals. 11 (8): 805.
  • Villanova-de-Benavent, C., Torró, L., Castillo-Oliver, M., Campeny, M., Melgarejo, J.C., Llovet, X., Galí, S., Gonçalves, A.O., 2018. Fe-Ti Oxide Deposits of the Kunene Anorthosite Complex (SW Angola. Mineralogy and Thermo-Oxybarometry. Minerals 7, 246-273.
  • Giuliani, A., Campeny, M., Kamenetsky, V., Afonso, J., Maas, R., Melgarejo, J.C., Kohn, B., Matchan, E., Mangas, J., Gonçalves, A.O., Manuel, J., 2017. Southwestern Africa on the burner: Pleistocene carbonatite volcanism linked to deep mantle upwelling in Angola. Geology 45, 971-974.
  • Campeny, M., Kamenetsky, V., Melgarejo, J.C., Mangas, J., Manuel, J., Alfonso, P., Kamenetsky, M.B., Bambi, A.C.J.M., Gonçalves, A., 2015. Carbonatitic lavas in Catanda (Kwanza Sul, Angola. mineralogical and geochemical constraints on the parental melt. Lithos 232, 1-11.