Saltar al contingut

Àrea Científica Serveis cientifico-tècnics

Consulta científica de les col·leccions

Els fons de les col·leccions es conserven en els quatre edificis del Museu: el fons de zoologia es troba al Laboratori de Natura (edifici del Castell dels Tres Dragons) i el fons de geologia i paleontologia es conserva al Museu Martorell, ambdós edificis ubicats al Parc de la Ciutadella. Les col·leccions botàniques es troben a l’Institut Botànic de Barcelona (centre mixt CSIC-Ajuntament de Barcelona) i al Jardí Botànic, ambdós situats a la muntanya de Montjuïc.

Les col·leccions sempre han destacat pel fet de ser objecte de consulta científica activa i continuada per part d’investigadors d’universitats i centres de recerca. Les consultes científiques tenen lloc a les instal·lacions del Museu i cal acordar prèviament dia i hora amb el conservador responsable (vegeu apartat departaments científics). Les col·leccions també s’utilitzen en exposicions i altres activitats culturals, pròpies o d’altres museus i centres culturals.

Consulta en línia de les col·leccions

Els fons catalogats i informatitzats estan disponibles en el cercador de col·leccions d’aquesta web.

A mesura que les col·leccions del Museu es van informatitzant, passen a formar part de bases de dades internacionals. En el cas de la zoologia, la botànica i la paleontologia, les informacions són consultables  al  portal GBIF (Global Biodiversity Information Facility).