Saltar al contingut

Àrea Científica Col·leccions

Accés a les bases de dades

Benvinguts a les eines d’accés a les col·leccions del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Benvinguts a les eines d’accés a les col·leccions del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Aquestes eines permeten consultar la gran majoria d’espècimens registrats de les col·leccions zoològiques , geològiques i botàniques, en concret les col·leccions : Invertebrats no Artròpodes, Artròpodes, Vertebrats, Mineralogia , Petrologia , Paleontologia i Herbari de l’Institut Botànic de Barcelona.

D’una manera continuada es treballa en la documentació de col·leccions depurant les bases de dades i ampliant-les. Periòdicament s’actualitzen els continguts.

En el cas de requerir més informació sobre el fons podeu adreçar-vos directament als i a les conservadores de les col·leccions per realitzar la vostra consulta.

Bioexplora – Col·leccions obertes

El projecte de col·leccions obertes al portal Bioexplora mostra les col·leccions agrupades per disciplines i col·leccions dins del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Entreu a:

Col·leccions en línia

El projecte de “Les Col·leccions en línia”  de l’Ajuntament de Barcelona – Institut de Cultura de Barcelona, dona accés a través d’una catàleg estàndard als espècimens de col·lecció d’una gran part del fons que conserva el Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Entreu a:

GBIF

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) és una infraestructura intergovernamental que  compren en l’actualitat 53 països i 43 organitzacions internacionals. GBIF s’estructura amb una xarxa de nodes nacionals amb l’objectiu de donar accés via internet a les dades de biodiversitat de tot el món.

Permet una cerca més acurada i científica accedint a la fitxa de la institució i trobareu les diferents col·leccions consultables:

GBIF – Data Publisher MCNB

Bioexplora-Guia de fons i col·leccions

Aquesta Guia de fons i col·leccions té com a objectiu posar a l’abast de la ciutadania i personal investigador una eina per facilitar l’exploració del contingut d’aquestes col·leccions de ciències naturals i facilitar-ne l’accés i la consulta. Cada col·lecció disposa d’una fitxa descriptiva basada en l’estàndard Natural Collections Description (NCD) i complementada amb descriptors propis d’altres esquemes de metadades que permet tenir una descripció del conjunt de la col·lecció o fons del Museu.

Podeu accedir-hi: Guia de fons i col·leccions del MCNB

Taxo&Map

La cerca de dades de biodiversitat sol combinar dues preguntes: Quins organismes? En quin lloc? Ara la immersió llisca per dos pendents, la selecció d’organismes i alhora la d’àrea geogràfica. Els resultats obtinguts es poden refinar i exportar per a ús de les persones que investiguen o hi estan interessades.

Consulteu la web Taxo&Map per a més informació.