Saltar al contingut

Àrea Científica Departaments científics

Artròpodes

La col·lecció d’artròpodes és la col·lecció més nombrosa i diversificada del Museu, ja que conté entre 1.750.000 i 1.900.000 d’exemplars, més de la meitat del total d’espècimens continguts en el total de les col·leccions del Museu. Trobem testimonis de la majoria d’ordres dels diferents Subfílums (Chelicerata, Crustacea, Unirramia) que conformen el Fílum d’Arthropoda, tot i que són els Hexàpodes el grup que es troba més àmpliament representat, amb una important rellevància dels Insectes, on destaquen els Coleòpters. La col·lecció d’espècimens Tipus de la col·lecció d’artròpodes, presenta un destacable valor científic tant pel que fa al nombre d’exemplars, i d’espècies com de grups taxonòmics representats.

L’equip d’artròpodes està format per dos conservadores, dos documentalistes i un entomòleg, però el dia a dia al departament no seria possible sense la gran xarxa de col·laboradors especialistes que ajuden a respondre consultes, determinar material i reorganitzar la col·lecció. Entre tots, ajudem a donar valor científic a les col·leccions.

Les tasques fonamentals per al dia a dia del Departament, com l’ordenació, la documentació i la informatització del fons de la col·lecció, compten amb la col·laboració de dos documentalistes de l’empresa Myrmex. Les tasques de preparació, gestió i determinació de les mostres fruit dels projectes de recerca i dels fons de la col·lecció recauen en un entomòleg extern.

La col·laboració d’especialistes és de gran importància per donar valor científic a les col·leccions dels museus. En la col·lecció d’artròpodes col·laboren més de 30 especialistes, la majoria revisen i determinen a nivell específic diferents grups taxonòmics, altres són recol·lectors i biospeleòlegs

 • Equip
 • Projectes
 • Publicacions

Equip del Museu

Personal extern

 • Neus Brañas Valcarcel, biòloga , Myrmex, S.L.
 • Jorge Mederos López, biòleg, especialista en dípters i biospeleòleg expert
 • Sergi Gago, biòleg , Myrmex, S.L.

Col·laboradors

Col·laboradors especialistes

 • Lluís Auroux: bioespeleòleg i compromès recol·lector , BIOSP
 • Iñaki Balanzategui: biòleg i especialista en àcars
 • José Antonio Barrientos: professor i especialista en araneids , UAB
 • Joan Bentanachs Calvo: veterinari, especialista en coleòpters, de la família dels cerambícids de distribució Indomalaia i dels crisomèlids ibèrics
 • Maria Blanes: biòloga, col•labora en l’estudi de la col·lecció de gales
 • Jordi Bosch: investigador del CREAF, especialista en Apoideus , CREAF
 • Jordi Comas: biospeleòleg i especialista en coleòpters hipogeus , BIOSP
 • José Manuel Diéguez: entomòleg, especialista en coleòpters: cantàrids, malàquids, i antícids
 • Xavier Espadaler Gelabert: mirmecòleg (Hymenoptera) , Professor de UAB i investigador del CREAF
 • Florentí Fadrique: biospeleòleg i compromès recol·lector , BIOSP
 • Diego Fernández: entomòleg i especialista en hemípters heteròpters
 • Xavier Fresneda: biòleg i especialista en coleòpters leiòdids
 • Federico García: biòleg i especialista en formícids
 • Marta Goula: entomòlega, i especialista en hemípters , UB
 • David Llucià: entomòleg especialista en ortòpters
 • Ramon Macià: entomòleg especialista en àrctids i altres famílies de lepidòpters
 • Ricard Martín: biòleg, especialista en odonats (libèl·lules i espiadimonis)
 • Agustí Meseguer: biospeleòleg, i expert en fotografia de natura , BIOSP
 • Josep Muñoz Batet: especialista en coleòpters escarabèids
 • Josep Pastor: biospeleòleg i compromès recol•lector , BIOSP
 • Josep Joaquim Pérez De Gregorio: entomòleg especialista en lepidòpters
 • Sergi Tróccoli: veterinari, especialista en coleòpters, de la família dels cerambícids
 • Juli Pujade Villar: entomòleg, i especialista en himenòpters, de les famílies Cynipidae i Figitidae , professor de la UB
 • Miguel Prieto Manzanares: químic, col·laborador, i especialista en coleòpters: melòids i dermèstids , Myrmex
 • Amador Viñolas Saborit: entomòleg, especialista en coleòpters, i gran estudiós de les famílies d'anòbids i de tenebriònids
 • Eduard Vives: entomòleg, especialista en coleòpters: cerambícids entre altres
 • Juan Antonio Zaragoza: expert en pseudoescorpins. , col·laborador honorífic de la Universitat d’Alacant

Estudiants

 • Joan Jordana Carrera , estudiant de Ciències Ambientals. Pràcticum I, II i TFG (2014-2015) UB
 • Arturo Martínez Verdón, estudiant de Ciències Ambientals. Pràcticum I, II i TFG (2014-2015) → UB
 • Agnès Salat, estudiant de doctorat Biologia. Projecte de tesi en curs → UB
 • Anna Garcia de la Barrera, estudiant de Biologia. Pràcticum I, II i TFG (2014-2015) → UB

Al Departament d’Artròpodes es duen a terme projectes de recerca en diferents àmbits i a diferents escales de treball: estudi de col·leccions, revisions taxonòmiques de caire clàssic dels diferents tàxons, estudis de biodiversitat, en diferents àrees o de diferents grups i estudis sobre xarxes tròfiques d’insectes, on es treballa a nivell de comunitat. Entre els projectes de recerca, destaquen però, els que són de llarga tradició al Museu, com els estudis sobre la fauna hipogea de Catalunya i Nord d’Àfrica.

Projectes de documentació de la col·lecció

Des de 1999, quan es va crear el nou Departament de Gestió de la Col·lecció, amb Glòria Masó com a responsable, s’ha considerat primordial avançar en la documentació i la informatització del fons de la col·lecció, ja que la correcta documentació és imprescindible per dur a terme la correcta gestió de la col·lecció i també per agilitzar el gran nombre de consultes científiques que el departament rep. Els projectes documentals prioritaris a mig i llarg termini són: la documentació, revisió taxonòmica i informatització detallada dels espècimens TIPUS, figurats i els exemplars de fauna hipogea. En aquesta tasca hi intervenen molts dels especialistes taxònoms i membres de l’equip d’Artròpodes (veure apartat de l’Equip) per tal de treballar coordinadament en la gestió científica i documental de la col·lecció.

Projectes de recerca

Els artròpodes constitueixen un dels grups taxonòmics amb més èxit evolutiu, ja que és un grup molt extens i diversificat. Es considera que engloben aproximadament el 80% del total d’espècies animals conegudes a l’actualitat. Per això, qualsevol projecte de recerca, on els artròpodes són el grup d’estudi, implica una gran feina d’equip, perquè és imprescindible  mantenir una molt estreta col·laboració, tant amb la xarxa de taxònoms especialistes, per poder aconseguir llistats d’espècies acurades i correctes, com amb els propis tècnics del Departament, per tal de dur a terme una correcta documentació  i gestió del gran nombre d’espècimens a processar, i a ubicar en el fons de la col·lecció.

Lïnies de recerca:

Publicacions:

 • Jonsson, M., Bommarco, R., Ekbom, B., Bengtsson, J., Smith, H. G., Caballero-López, B., Winqvist, C., Olsson, O., 2014 Ecological production functions for biological control services in agricultural landscapes. Methods in Ecology and Evolution, 5(3): 243-252.

 • Viñolas, A. & Masó, G., 2014. The collection of type specimens of the family Carabidae (Coleoptera) deposited in the Natural History Museum of Barcelona, Spain. Arxius de Miscel·lània Zoològica,  12: 13–82

 • Barrientos, J. A., Nel·lo, M., Brañas, N., Mederos, J. & Masó, G., 2014. Arañas rupícolas (Arachnida, Araneae) del Montcau Barcelona, España). Revista Ibérica de Aracnología, 24: 65–73.

 • Caballero-López, B. & Masó, G., 2013. Els artròpodes cavernícoles de les cavitats del Parc Natural dels Ports. Cingles, 3:  7-11.

 • Caballero-López, B., Blanco-Moreno, J. M., Pérez, N., Michelena, J. M., Pujade-Villar, J., Guerreri, E., Sánchez-Espigares, J. A. & Sans, F. X., 2012. Weeds and aphid-parasitoid communities benefit differently from organic and conventional cropping of winter cereals. Journal of Pest Science, 85(1): 81-88.

 • Relació de totes les publicacions del departament