Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Artròpodes

Àrea Científica Departaments científics Artròpodes

La col·lecció d’artròpodes és la col·lecció més nombrosa i diversificada del Museu, ja que conté entre 1.750.000 i 1.900.000 d’exemplars, més de la meitat del total d’espècimens continguts en el total de les col·leccions del Museu. Trobem testimonis de la majoria d’ordres dels diferents Subfílums (Chelicerata, Crustacea, Unirramia) que conformen el Fílum d’Arthropoda, tot i que són els Hexàpodes el grup que es troba més àmpliament representat, amb una important rellevància dels Insectes, on destaquen els Coleòpters. La col·lecció d’espècimens Tipus de la col·lecció d’artròpodes, presenta un destacable valor científic tant pel que fa al nombre d’exemplars, i d’espècies com de grups taxonòmics representats.

L’equip d’artròpodes està format per dos conservadores, dos documentalistes i un entomòleg, però el dia a dia al departament no seria possible sense la gran xarxa de col·laboradors i col·laboradores especialistes que ajuden a respondre consultes, determinar material i reorganitzar la col·lecció. Entre tots, ajudem a donar valor científic a les col·leccions.

Les tasques fonamentals per al dia a dia del Departament, com l’ordenació, la documentació i la informatització del fons de la col·lecció, compten amb la col·laboració de documentalistes de l’empresa Myrmex. Les tasques de preparació, gestió i determinació de les mostres fruit dels projectes de recerca i dels fons de la col·lecció recauen en un entomòleg extern.

La col·laboració d’especialistes és de gran importància per donar valor científic a les col·leccions dels museus. En la col·lecció d’artròpodes col·laboren més de 30 especialistes, la majoria revisen i determinen a nivell específic diferents grups taxonòmics, altres són recol·lectors i biospeleòlegs/òlogues.

 • Equip
 • Projectes
 • Publicacions

Equip del Museu

Personal extern

 • Neus Brañas Valcarcel, biòloga , Myrmex, S.L.
 • Jorge Mederos López, biòleg, especialista en dípters i biospeleòleg expert
 • Sergi Gago, biòleg , Myrmex, S.L.

Col·laboradors

Equip col·laborador especialista

 • Lluís Auroux: bioespeleòleg i compromès recol·lector , BIOSP
 • Iñaki Balanzategui: biòleg i especialista en àcars
 • José Antonio Barrientos: professor i especialista en araneids , UAB
 • Joan Bentanachs Calvo: veterinari, especialista en coleòpters, de la família dels cerambícids de distribució Indomalaia i dels crisomèlids ibèrics
 • Helena Barril: biòloga i especialista en Apoideus
 • Jordi Bosch: investigador del CREAF, especialista en Apoideus , CREAF
 • Alice Casiraghi: entomòloga, especialista en pugons (Aphidoidea. Homoptera)
 • Jordi Comas: biospeleòleg i especialista en coleòpters hipogeus , BIOSP
 • José Manuel Diéguez: entomòleg, especialista en coleòpters: cantàrids, malàquids, i antícids
 • Xavier Espadaler Gelabert: mirmecòleg (Hymenoptera) , Professor de UAB i investigador del CREAF
 • Florentí Fadrique: biospeleòleg i compromès recol·lector , BIOSP
 • Diego Fernández: entomòleg i especialista en hemípters heteròpters
 • Mar Ferrer Suay : entomòloga, especialista en Cynipoidea (Hymenoptera)
 • Lluís Filbà: entomòleg especialista en Tricòpters
 • Xavier Fresneda: biòleg i especialista en coleòpters leiòdids
 • Federico García: biòleg i especialista en formícids
 • Marta Goula: entomòlega, i especialista en hemípters , UB
 • David Llucià: entomòleg especialista en ortòpters
 • Ramon Macià: entomòleg especialista en àrctids i altres famílies de lepidòpters
 • Ricard Martín: biòleg, especialista en odonats (libèl·lules i espiadimonis)
 • Agustí Meseguer: biospeleòleg, i expert en fotografia de natura , BIOSP
 • Josep M. Michelena Saval : entomòleg, especialista en bracònids Aphidiinae (Hymenoptera)
 • Josep Muñoz Batet: especialista en coleòpters escarabèids
 • Josep Joaquim Pérez De Gregorio: entomòleg especialista en lepidòpters
 • Nicolás Pérez Hidalgo: entomòleg, especialista en pugons (Aphidoidea. Homoptera)
 • Miguel Prieto Manzanares: químic, col·laborador, i especialista en coleòpters: melòids i dermèstids , Myrmex
 • Mariàngels Puig: biòloga, especialista en Efemeròpters
 • Juli Pujade Villar: entomòleg, i especialista en himenòpters, de les famílies Cynipidae i Figitidae , professor de la UB
 • Sergi Tróccoli: veterinari, especialista en coleòpters, de la família dels cerambícids
 • Amador Viñolas Saborit: entomòleg, especialista en coleòpters, i gran estudiós de les famílies d'anòbids i de tenebriònids
 • Eduard Vives: entomòleg, especialista en coleòpters: cerambícids entre altres

Al Departament d’Artròpodes es duen a terme projectes de recerca en diferents àmbits i a diferents escales de treball: estudi de col·leccions, revisions taxonòmiques de caire clàssic dels diferents tàxons, estudis de biodiversitat, en diferents àrees o de diferents grups i estudis sobre xarxes tròfiques d’insectes, on es treballa a nivell de comunitat. Entre els projectes de recerca, destaquen però, els que són de llarga tradició al Museu, com els estudis sobre la fauna hipogea de Catalunya i Nord d’Àfrica.

Projectes de documentació de la col·lecció

Des de 1999, quan es va crear el nou Departament de Gestió de la Col·lecció, amb Glòria Masó com a responsable, s’ha considerat primordial avançar en la documentació i la informatització del fons de la col·lecció, ja que la correcta documentació és imprescindible per dur a terme la correcta gestió de la col·lecció i també per agilitzar el gran nombre de consultes científiques que el departament rep. Els projectes documentals prioritaris a mig i llarg termini són: la documentació, revisió taxonòmica i informatització detallada dels espècimens TIPUS, figurats i els exemplars de fauna hipogea. En aquesta tasca hi intervenen molts dels especialistes taxònoms i membres de l’equip d’Artròpodes (veure apartat de l’Equip) per tal de treballar coordinadament en la gestió científica i documental de la col·lecció.

Projectes de recerca

Els artròpodes constitueixen un dels grups taxonòmics amb més èxit evolutiu, ja que és un grup molt extens i diversificat. Es considera que engloben aproximadament el 80% del total d’espècies animals conegudes a l’actualitat. Per això, qualsevol projecte de recerca, on els artròpodes són el grup d’estudi, implica una gran feina d’equip, perquè és imprescindible  mantenir una molt estreta col·laboració, tant amb la xarxa de taxònoms especialistes, per poder aconseguir llistats d’espècies acurades i correctes, com amb els propis tècnics del Departament, per tal de dur a terme una correcta documentació  i gestió del gran nombre d’espècimens a processar, i a ubicar en el fons de la col·lecció.

Lïnies de recerca:

Publicacions:

 • Barrientos, José A.; Brañas, Neus; Mederos, Jorge. 2019. “Dos especies nuevas de Pholcidae (Araneae) de Marruecos”. Revista Ibérica de Aracnología, 34: 3-12.

 • Dainese, Matteo, Martin, Emily A., ….. Berta Caballero-López, …., Wei Zhang, Yi Zou, Ingolf Steffan-Dewenter: A global synthesis reveals biodiversity-mediated benefits for crop production. Science Advances 10/2019; 5(10):eaax0121.

 • Martin, Emily A.,  Matteo Dainese, Yann Clough, ….. Berta Caballero-López, ….. Ingolf Steffan-Dewenter, Elena D. Concepción: The interplay of landscape composition and configuration: new pathways to manage functional biodiversity and agro-ecosystem services across Europe. Ecology Letters 04/2019;, DOI:10.1111/ele.13265

 • Viñolas, A., Caballero-López, B. & Masó, G. 2018. The collection of type specimens belonging to the subfamilies Alleculinae, Diaperinae and Lagriinae (Coleoptera: Tenebrionidae) in the Natural Sciences Museum of Barcelona, Spain. Arxius de Misceŀlània Zoològica, 16: 20-39.

 • Karp, D.S. Chaplin-Kramer, R. ……… Caballero-López,B.,  ….., Yi Zou. 2018: Crop pests and predators exhibit inconsistent responses to surrounding landscape composition (47/73 authors). Proceedings of the National Academy of Sciences 08; Vol.115(33):201800042., DOI:10.1073/pnas.1800042115

 • Relació de totes les publicacions del departament des del 2000