Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Ecologia funcional en sistemes agroforestals

Àrea Científica Línies de recerca Diversitat natural Ecologia funcional en sistemes agroforestals

L’arribada de l’Antropocè ha induït canvis dràstics en les comunitats d’artròpodes, alterant el funcionament dels ecosistemes i comprometent els serveis essencials que proporcionen per al benestar humà, com ara el control biològic i la pol·linització.

A raó d’aquesta línia de recerca, es pretén entendre millor com els diferents grups tròfics (fitòfags, depredadors, parasitoids, sapròfags) responen als canvis ambientals importants (a través d’un gradient climàtic, de fragmentació i d’intensificació agrícola) i com aquestes respostes poden afectar el funcionament dels ecosistemes.

Avançar en el coneixement i comprensió generals de l’impacte dels canvis globals en la biodiversitat i el funcionament dels ecosistemes comportarà decisions més encertades per a la conservació i la planificació del desenvolupament sostenible.

Projectes de recerca

 • SPIDCHANGE: Spiders as integrators of brown and green food webs in a changing world(PID2022-137758NB-I00)

  Any
  2023
  Finançament
  Gobierno de España (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) i Unió Europea
  Durada
  3 anys

  Com afecten les pertorbacions mediambientals i antropogèniques a les comunitats d’artròpodes? Com repercuteixen els canvis de les seves comunitats en el funcionament dels ecosistemes i en els serveis que aquests ofereixen? Més del 85% de les espècies animals conegudes són artròpodes. Estimacions recents, però, revelen un augment de les taxes d’extinció d’espècies a escala local i un descens de la biomassa d’artròpodes degut, segurament, a la intensificació de l’ús del sòl. El projecte SPIDCHANGE investigarà l’efecte dels canvis en el clima, l’estructura i la fragmentació de l’hàbitat sobre els patrons de biodiversitat (taxonòmica, funcional, filogenètica i genètica) de les comunitats d’artròpodes i determinarà com es relacionen aquests canvis amb les funcions ecosistèmiques bàsiques (productivitat i cicle de nutrients). El projecte se centrarà en les aranyes, uns dels depredadors més diversos i abundants, presents en suredes de la península ibèrica, considerats uns dels boscos ibèrics de més rellevància natural, cultural i econòmica.

  Web convocatòria projecte: https://www.aei.gob.es/ca/convocatories/cercador-convocatories/proyectos-generacion-conocimiento-2022