Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Artropodiversitat

Àrea Científica Línies de recerca Diversitat natural Artropodiversitat

Estudis de biodiversitat: seguiment d’espècies actuals i històriques

L’estudi i revisió de les col·leccions del Museu, històriques i actuals, és un dels projectes prioritaris al Museu, ja que és l’única manera de conèixer el valor tan científic com museístic del patrimoni que el Museu preserva. Els estudis de revisió, sovint duren anys i hi ha involucrats diversos especialistes. L’estudi o revisió del material d’estudi es fa al propi Museu o per mitjà de préstecs. La publicació d’aquestes revisions taxonòmiques acostumen a sortir a la llum en format de catàlegs de revisions de famílies, subfamílies, gèneres o noves descripcions, designacions o citacions de tàxons (veure apartat de publicacions).

Per altra banda, el Departament d’Artròpodes treballa estretament amb els tècnics d’alguns espais o Parcs Naturals, per tal de col·laborar en seguiments actius de biodiversitat d’insectes i/o altres artròpodes. Aquests estudis, tot i la dificultat afegida que implica haver de treballar amb un volum de mostres tan gran i divers i del fet d’haver de coordinar a un gran ventall d’especialistes, permeten l’ingrés de mostres recents amb una elevada vàlua científica i per tant, també museística. Tanmateix, les dades obtingudes d’aquests estudis, poden ser útils alhora de redissenyar les polítiques de conservació dels propis espais o Parcs Naturals.

Projectes de recerca

 • Revisió de col·leccions

  Any
  2014
  Finançament
  Museu de Ciències Naturals de Barcelona

  Estudi de determinació i revisió de tàxons dels diferents grups d’artròpodes per especialistes, tant col·laboradors com externs, del país o estrangers. L’estudi es focalitza a espècimens de la col·lecció antiga, però també en els nous ingressos de mostres d’estudis de recerca. Actualment, s’està revisant la col·lecció de TIPUS de coleòpters, de lepidòpters, i properament de neuròpters (Col·lecció Navàs). De la col·lecció general, s’estan revisant diferents grups o famílies de coleòpters, Ptinidae, Chrysomelidae, Cerambicidae (Península Ibèrica i regió Indomalia), Dermestidae, Meloidea, Cantharidae, Staphylinidae, entre d’altres; també comptem amb especialistes en Dípters, en Araneids i en Pseudoescorpins, bàsicament. La tasca de revisió va precedida per gestions de consulta o de préstec i va seguida per tot un flux de tasques documentals i de control, de les diferents Bases de Dades que es generen.

 • Les espècies d’insectes invasors a Catalunya. Pràcticum I, II i TFG

  Any
  2014
  Durada
  2 anys

  Hi ha espècies exòtiques mediàtiques que apareixen a les noticies perquè ocasionen plagues en els sistemes agro-forestals de Catalunya.  En canvi, d’altres espècies exòtiques han passat desapercebudes i s’han adaptat i establert tan bé arreu del territori, que ningú es planteja que no fa massa eren forànies. L’objectiu del projecte és crear una col·lecció de referència de les espècies d’insectes exòtics a Catalunya. S’estudiarà cas per cas per tal d’elaborar unes fitxes gràfiques, on consti la regió d’origen, la via probable d’entrada, el moment d’arribada (si és que es coneix), la distribució actual, la magnitud de les poblacions, i conseqüències econòmiques (si les té) etc.

  Equip de treball: Anna Garcia de la Barrera, Juli Pujade Villar, Berta Caballero.

 • Projectes anteriors

  Llistat i publicacions relacionades dels projectes de rercerca sobre Diversitat d’artròpodes anteriors a 2014