Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Artropodiversitat

Àrea Científica Línies de recerca Diversitat natural Artropodiversitat

Estudis de biodiversitat: seguiment d’espècies actuals i històriques

L’estudi i revisió de les col·leccions del Museu, històriques i actuals, és un dels projectes prioritaris al Museu, ja que és l’única manera de conèixer el valor tan científic com museístic del patrimoni que el Museu preserva. Els estudis de revisió, sovint duren anys i hi ha involucrats diversos especialistes. L’estudi o revisió del material d’estudi es fa al propi Museu o per mitjà de préstecs. La publicació d’aquestes revisions taxonòmiques acostumen a sortir a la llum en format de catàlegs de revisions de famílies, subfamílies, gèneres o noves descripcions, designacions o citacions de tàxons (veure apartat de publicacions).

Per altra banda, el Departament d’Artròpodes treballa estretament amb els tècnics d’alguns espais o Parcs Naturals, per tal de col·laborar en seguiments actius de biodiversitat d’insectes i/o altres artròpodes. Aquests estudis, tot i la dificultat afegida que implica haver de treballar amb un volum de mostres tan gran i divers i del fet d’haver de coordinar a un gran ventall d’especialistes, permeten l’ingrés de mostres recents amb una elevada vàlua científica i per tant, també museística. Tanmateix, les dades obtingudes d’aquests estudis, poden ser útils alhora de redissenyar les polítiques de conservació dels propis espais o Parcs Naturals.

Projectes de recerca

 • INC-STEP - Instigating a National Reference Collection for Spain's Threatened Pollinators

  Any
  2024
  Finançament
  Unió Europea (Horizon IA - Innovation Action)
  Durada
  3 anys

  El Projecte TETTRIs (UE – Horizon IA) va néixer com una contribució de la comunitat taxonòmica i CETAF per aportar coneixements i innovacions que facin front a la pèrdua de biodiversitat. El projecte INC-STEP, finançat per TETTRIs i coordinat per un consorci de cinc institucions espanyoles (MCNC-CSIC, UNAV, UCM, UV i MCNB), té per objectiu iniciar una col·lecció nacional de referència de pol·linitzadors pertanyents a sis grups: Hesperiidae i Papilionidae (Lepidoptera); Eristalinae (Diptera; Syrphidae); Bombus, Colletes i Xylocopa (Hymenoptera; Apoidea).

  El consorci coordinarà la revisió, per part de taxònoms experts, dels grups esmentats en les col·leccions de les cinc institucions; analitzarà les mancances en el coneixement taxonòmic i geogràfic de les col·leccions i implementarà tècniques innovadores per resoldre-les; desenvoluparà eines per facilitar la incorporació d’espècimens d’altres col·leccions; digitalitzarà espècimens per crear col·leccions virtuals; i elaborarà un mapa en línia de les col·leccions.

  Enllaç al web del projecte: https://tettris.eu/ 

 • SPIDCHANGE: Spiders as integrators of brown and green food webs in a changing world(PID2022-137758NB-I00)

  Any
  2023
  Finançament
  Gobierno de España (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) i Unió Europea
  Durada
  3 anys

  Com afecten les pertorbacions mediambientals i antropogèniques a les comunitats d’artròpodes? Com repercuteixen els canvis de les seves comunitats en el funcionament dels ecosistemes i en els serveis que aquests ofereixen? Més del 85% de les espècies animals conegudes són artròpodes. Estimacions recents, però, revelen un augment de les taxes d’extinció d’espècies a escala local i un descens de la biomassa d’artròpodes degut, segurament, a la intensificació de l’ús del sòl. El projecte SPIDCHANGE investigarà l’efecte dels canvis en el clima, l’estructura i la fragmentació de l’hàbitat sobre els patrons de biodiversitat (taxonòmica, funcional, filogenètica i genètica) de les comunitats d’artròpodes i determinarà com es relacionen aquests canvis amb les funcions ecosistèmiques bàsiques (productivitat i cicle de nutrients). El projecte se centrarà en les aranyes, uns dels depredadors més diversos i abundants, presents en suredes de la península ibèrica, considerats uns dels boscos ibèrics de més rellevància natural, cultural i econòmica.

  Web convocatòria projecte: https://www.aei.gob.es/ca/convocatories/cercador-convocatories/proyectos-generacion-conocimiento-2022

 • TTCYN: Taxonomy, trophic and evolutionary relationships of gall forming and inquiline gall wasps (Hymenoptera: Cynipidae) in Fagaceae, with special attention to the Nearctic and Neotropics (PID2021-128146NB-I00)

  Any
  2022
  Finançament
  Gobierno de España (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) i Unió Europea
  Durada
  4 anys

  Els cinípids són insectes endofitòfags altament especialitzats inductors de gales en plantes o inquilins de gales induïdes principalment per altres cinípids. Tradicionalment, els cinípids s’han estudiat des d’una perspectiva morfològica, però la importància d’un enfocament molecular ha anat en augment en les darreres dècades. Les regions Paleàrtica Oriental, Neàrtica i Neotropical són especialment interessants, ja que inclouen tant l’origen ancestral de la família (Paleàrtic Oriental) com els índexs de biodiversitat més elevats (Neàrtic, Neotròpic). L’estudi d’aquestes regions podria posar llum a dos processos evolutius i sistemàtics de gran importància: la diversificació d’inductors i inquilins. Els principals objectius d’aquest estudi són desentranyar la taxonomia i la filogènia internes de la tribu Cynipini i el gènere Synergus al Neàrtic i al Neotròpic, parant especial atenció a la fauna mexicana, a fi d’establir els límits de diversos gèneres; estudiar les comunitats de parasitoids associades a les gales; i determinar les relacions entre Quercus-Cynipini-Inquilins-Parasitoides.

  Web convocatòria projecte: https://www.aei.gob.es/ca/convocatories/cercador-convocatories/proyectos-generacion-conocimiento-2021