Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Sistemàtica d’artròpodes

Àrea Científica Línies de recerca Diversitat natural Sistemàtica d’artròpodes

L’estudi i revisió de les col·leccions, tant històriques com recents, és un dels projectes prioritaris al Museu, donat que és l’única manera de conèixer el valor tan científic com museístic del patrimoni que s’hi preserva. Els estudis de revisió de material, els quals es duen a terme tant dins de les instal·lacions del Museu com per mitjà de préstecs científics, sovint duren anys i hi ha involucrats nombrosos especialistes. Fruit d’aquestes revisions exhaustives, veuen la llum catàlegs de famílies, subfamílies i/o gèneres, descripcions de nous taxons, designacions de tipus i noves dades biogeogràfiques (veure apartat de publicacions).

Paral·lelament, el Departament d’Artròpodes treballa en estreta col·laboració amb tècnics de diversos espais i parcs naturals i amb investigadors d’altres institucions a fi de participar en seguiments actius de biodiversitat d’insectes i/o altres artròpodes d’àmbit tant nacional com internacional. Tot i la dificultat que suposa haver de treballar amb un volum de mostres tan gran i divers i de coordinar a un gran número d’especialistes, aquest tipus d’estudis permeten l’ingrés de mostres recents amb una elevada vàlua científica i museística. Alhora, les dades que deriven del seu estudi poden resultar de gran utilitat a l’hora de dissenyar o revisar les polítiques de gestió i conservació de la biodiversitat en diferents espais i parcs naturals.

Projectes de recerca

 • INC-STEP - Instigating a National Reference Collection for Spain's Threatened Pollinators

  Any
  2024
  Finançament
  Unió Europea (Horizon IA - Innovation Action)
  Durada
  3 anys

  El Projecte TETTRIs (UE – Horizon IA) va néixer com una contribució de la comunitat taxonòmica i CETAF per aportar coneixements i innovacions que facin front a la pèrdua de biodiversitat. El projecte INC-STEP, finançat per TETTRIs i coordinat per un consorci de cinc institucions espanyoles (MCNC-CSIC, UNAV, UCM, UV i MCNB), té per objectiu iniciar una col·lecció nacional de referència de pol·linitzadors pertanyents a sis grups: Hesperiidae i Papilionidae (Lepidoptera); Eristalinae (Diptera; Syrphidae); Bombus, Colletes i Xylocopa (Hymenoptera; Apoidea).

  El consorci coordinarà la revisió, per part de taxònoms experts, dels grups esmentats en les col·leccions de les cinc institucions; analitzarà les mancances en el coneixement taxonòmic i geogràfic de les col·leccions i implementarà tècniques innovadores per resoldre-les; desenvoluparà eines per facilitar la incorporació d’espècimens d’altres col·leccions; digitalitzarà espècimens per crear col·leccions virtuals; i elaborarà un mapa en línia de les col·leccions.

  Enllaç al web del projecte: https://tettris.eu/ 

 • TTCYN: Taxonomy, trophic and evolutionary relationships of gall forming and inquiline gall wasps (Hymenoptera: Cynipidae) in Fagaceae, with special attention to the Nearctic and Neotropics (PID2021-128146NB-I00)

  Any
  2022
  Finançament
  Gobierno de España (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) i Unió Europea
  Durada
  4 anys

  Els cinípids són insectes endofitòfags altament especialitzats inductors de gales en plantes o inquilins de gales induïdes principalment per altres cinípids. Tradicionalment, els cinípids s’han estudiat des d’una perspectiva morfològica, però la importància d’un enfocament molecular ha anat en augment en les darreres dècades. Les regions Paleàrtica Oriental, Neàrtica i Neotropical són especialment interessants, ja que inclouen tant l’origen ancestral de la família (Paleàrtic Oriental) com els índexs de biodiversitat més elevats (Neàrtic, Neotròpic). L’estudi d’aquestes regions podria posar llum a dos processos evolutius i sistemàtics de gran importància: la diversificació d’inductors i inquilins. Els principals objectius d’aquest estudi són desentranyar la taxonomia i la filogènia internes de la tribu Cynipini i el gènere Synergus al Neàrtic i al Neotròpic, parant especial atenció a la fauna mexicana, a fi d’establir els límits de diversos gèneres; estudiar les comunitats de parasitoids associades a les gales; i determinar les relacions entre Quercus-Cynipini-Inquilins-Parasitoides.

  Web convocatòria projecte: https://www.aei.gob.es/ca/convocatories/cercador-convocatories/proyectos-generacion-conocimiento-2021