Saltar al contingut
Imatge de Berta Caballero

Àrea Científica Línies de recerca

Diversitat natural

Ecologia funcional en agroecosistemes

Aquesta línia de recerca s’emmarca en el ‘Grup de Recerca Consolidat d’Ecologia dels Sistemes Agrícoles (Agroecosystems). És àmpliament conegut que la intensificació de les activitats agrícoles és una de les causes principals d’erosió de la biodiversitat i sovint s’associa a pèrdues de funcions ecosistèmiques com és el control biològic o la pol·linització. Per això, els objectius del projecte tracten d’analitzar els efectes de la intensificació agrícola sobre la biodiversitat (flora i entomofauna) dels camps de cereals de secà, per tal d’avaluar amb més precisió les conseqüències ecològiques de la gestió sobre la funcionalitat dels ecosistemes.

Projectes de recerca

 • SoilVeg - Improving soil conservation and resource use in organic cropping systems for vegetable production through introduction and management of Agro-ecological Service Crops (ASC)

  Any
  2015
  Finançament
  CORE ORGANIC
  Durada
  3 anys

  Coordinador: Stefano Canali (IT)

  Països implicats: IT, SI, DK, ES, EE, BE, FR i LV

 • Intensificación agrícola, biodiversidad y funcionamiento de la polinización en la región mediterránea. Desarrollo de métodos de cultivo respetuosos con el medio ambiente

  Any
  2013
  Finançament
  MINECO (CGL2012-39442) i Museu de Ciències Naturals de Barcelona
  Durada
  2 anys

  Investigador principal: F. Xavier Sans Dept. Biologia Vegetal, Fac. Biologia (UB).

  Projecte que té com a objectiu analitzar l’efecte de la intensificació agrícola, tant a escala de parcel·la com de paisatge, sobre el funcionament i eficiència de la pol·linització sobre plantes diana.

 • Projectes anteriors

  Llista de projectes anteriors a l’any 2014 i publicacions relacionades