Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Ecologia funcional en agroecosistemes

Àrea Científica Línies de recerca Diversitat natural Ecologia funcional en agroecosistemes

Aquesta línia de recerca s’emmarca en el ‘Grup de Recerca Consolidat d’Ecologia dels Sistemes Agrícoles (Agroecosystems). És àmpliament conegut que la intensificació de les activitats agrícoles és una de les causes principals d’erosió de la biodiversitat i sovint s’associa a pèrdues de funcions ecosistèmiques com és el control biològic o la pol·linització. Per això, els objectius del projecte tracten d’analitzar els efectes de la intensificació agrícola sobre la biodiversitat (flora i entomofauna) dels camps de cereals de secà, per tal d’avaluar amb més precisió les conseqüències ecològiques de la gestió sobre la funcionalitat dels ecosistemes.

Projectes de recerca

 • EcoStack - Stacking of ecosystem services: mechanisms and interactions for optimal crop protection, pollination enhancement, and productivity

  Any
  2018
  Finançament
  Finançament Unió Europea (Horitzó 2020)
  Durada
  5 anys

  Coordinador: Francesco Pennacchio (Universitat de Nàpols)

  Països implicats: PT, ES, FR, UK, IT, DK, SE, FI, DE, BA, RS, BG

  L’agricultura ha d’afrontar el gran repte d’equilibrar la demanda d’alta productivitat, imposada per l’augment global de la població humana, amb l’impacte ambiental, afegint alhora l’acceptació social de les noves estratègies de producció. El projecte EcoStack pretén desenvolupar estratègies de producció de cultius ecològicament, econòmicament i socialment sostenibles. L’objectiu és repensar els conceptes de protecció de cultius mitjançant la comprensió dels serveis ecosistèmics tals com la pol·linització, control biològic o protecció de la fertilitat del sòl.  La idea és implementar noves mesures, dins i fora dels entorns agrícoles, per millorar la sostenibilitat dels sistemes de producció d’aliments a tota Europa.

 • Agricultural intensification, functional biodiversity and ecosystem services in Mediterranean arable farming: design of innovative systems for enhancing crop protection, pollination and productivity

  Any
  2018
  Finançament
  MICIU 2018 (RTI2018-095597-B-I00)
  Durada
  3 anys

  El proyecto pretende desvincular los efectos de la configuración espacial y la diversidad funcional de las comunidades vegetales de los paisajes agrícolas sobre el funcionamiento de la polinización y el control biológico de las plagas de los cultivos de secano mediterráneos. Además, se analiza el efecto de la gestión agrícola a un nivel de campo sobre la estructura funcional de las comunidades de malas hierbas en cultivo de cereales ecológicos y convencionales en el centro y su borde durante dos años para integrar la variabilidad climática. El proyecto pretende generar información que nos permita desarrollar programas de gestión basados en el conocimeiento adquirido sobre el papel de las comunidades vegetales en la prestación de servicios de los ecosistemas.

 • Projectes anteriors

  Llista de projectes anteriors a l’any 2019 i publicacions relacionades