Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Artropodiversitat

Àrea Científica Línies de recerca Diversitat natural Artropodiversitat

Estudis de biodiversitat: seguiment d’espècies actuals i històriques

L’estudi i revisió de les col·leccions del Museu, històriques i actuals, és un dels projectes prioritaris al Museu, ja que és l’única manera de conèixer el valor tan científic com museístic del patrimoni que el Museu preserva. Els estudis de revisió, sovint duren anys i hi ha involucrats diversos especialistes. L’estudi o revisió del material d’estudi es fa al propi Museu o per mitjà de préstecs. La publicació d’aquestes revisions taxonòmiques acostumen a sortir a la llum en format de catàlegs de revisions de famílies, subfamílies, gèneres o noves descripcions, designacions o citacions de tàxons (veure apartat de publicacions).

Per altra banda, el Departament d’Artròpodes treballa estretament amb els tècnics d’alguns espais o Parcs Naturals, per tal de col·laborar en seguiments actius de biodiversitat d’insectes i/o altres artròpodes. Aquests estudis, tot i la dificultat afegida que implica haver de treballar amb un volum de mostres tan gran i divers i del fet d’haver de coordinar a un gran ventall d’especialistes, permeten l’ingrés de mostres recents amb una elevada vàlua científica i per tant, també museística. Tanmateix, les dades obtingudes d’aquests estudis, poden ser útils alhora de redissenyar les polítiques de conservació dels propis espais o Parcs Naturals.

Projectes de recerca

 • INC-STEP - Instigating a National Reference Collection for Spain's Threatened Pollinators

  Any
  2024
  Finançament
  Unió Europea (Horizon IA - Innovation Action)
  Durada
  3 anys

  El Projecte TETTRIs (UE – Horizon IA) va néixer com una contribució de la comunitat taxonòmica i CETAF per aportar coneixements i innovacions que facin front a la pèrdua de biodiversitat. El projecte INC-STEP, finançat per TETTRIs i coordinat per un consorci de cinc institucions espanyoles (MCNC-CSIC, UNAV, UCM, UV i MCNB), té per objectiu iniciar una col·lecció nacional de referència de pol·linitzadors pertanyents a sis grups: Hesperiidae i Papilionidae (Lepidoptera); Eristalinae (Diptera; Syrphidae); Bombus, Colletes i Xylocopa (Hymenoptera; Apoidea).

  El consorci coordinarà la revisió, per part de taxònoms experts, dels grups esmentats en les col·leccions de les cinc institucions; analitzarà les mancances en el coneixement taxonòmic i geogràfic de les col·leccions i implementarà tècniques innovadores per resoldre-les; desenvoluparà eines per facilitar la incorporació d’espècimens d’altres col·leccions; digitalitzarà espècimens per crear col·leccions virtuals; i elaborarà un mapa en línia de les col·leccions.

  Enllaç al web del projecte: https://tettris.eu/