Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Fonoteca

Àrea Científica Col·leccions Col·leccions zoològiques Fonoteca

Actualment el fons documental consultable de la Fonoteca s’està digitalitzant en una còpia de seguretat permanent del patrimoni de registres sonors i documentació impresa. D’aquesta manera es garanteix la integritat física dels originals.

Aquesta tasca obre noves possibilitats per al futur de la recerca, a més de garantir i ampliar els fons patrimonials del museu.