Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Banc de teixits

Àrea Científica Col·leccions Col·leccions zoològiques Banc de teixits

El Banc de teixits va ser creat l’any 2005. Té com a objectiu principal poder facilitar mostres dels animals del Museu als investigadors sense malmetre la col·lecció.

Colleccio_Banc_de_teixits_cav

Per aquesta raó, quan es preparen els animals vertebrats, es guarda una mostra de teixit muscular i, si és possible, també una mostra de fetge. Aquestes mostres són facilitades als investigadors prèvia sol·licitud. Estan conservades en alcohol absolut, tot i que és habitual que en els bancs de teixits hi hagi mostres congelades o ultracongelades.

Aquestes mostres poden ser analitzades per extreure’n el material genètic.