Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Llavors

Àrea Científica Col·leccions Col·leccions botàniques Llavors

El Jardí disposa d’un Banc de Germoplasma on s’emmagatzemen les llavors de les espècies més interessants tant des del punt de vista de la importància científica com de la conservació. Així, el Jardí aporta les eines i les infraestructures bàsiques perquè el conjunt d’institucions botàniques dedicades a la conservació en puguin disposar per desenvolupar els seus projectes en la mesura que siguin necessàries.

Els bancs de germoplasma són col·leccions de material genètic, principalment en forma de llavors, que es conserven en condicions especials de temperatura i humitat i que permeten que la utilització d’aquest material es mantingui durant llargs períodes de temps. El banc és una eina que permet mantenir les espècies en estat de repòs i fer-les germinar sempre que es necessita material fresc, ja sigui per a nous estudis de recerca o per obtenir plantes a fi de reintroduir-les en el seu hàbitat natural.

Segons el Conveni de Diversitat Biològica, signat a Rio de Janeiro l’any 1992, els estats signataris es comprometen a tenir el 60 per cent de les espècies amenaçades del seu territori conservades en bancs de germoplasma i el 10 per cent incloses en programes de recuperació. Esperem que el Jardí Botànic sigui un element clau per assolir aquest compromís en pro de la conservació global de la biodiversitat.

Index Seminum

L’Index Seminum és un catàleg anual de llavors disponibles per a intercanviar entre jardins.

Cada any des dels diferents jardins del món es realitza una llista de les llavors disponibles que té cada centre per a oferir i intercanviar amb altres jardins.

Les llavors s’ofereixen de forma lliure i gratuïta únicament per a la investigació, assajos, educació i desenvolupament de les col·leccions.