Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Preparació zoològica

Àrea Científica Serveis cientifico-tècnics Laboratoris tècnics Preparació zoològica

Per preservar exemplars zoològics cal que aquests o les parts que els constitueixen siguin tractats de tal manera que es deturi definitivament la degradació que pateix la matèria orgànica morta. El Museu disposa d’un laboratori taller on es preparen els animals que seran conservats sencers en líquid conservant i d’aquells dels quals només se’n conservarà una part de la forma més adequada: pell d’estudi, esquelet desarticulat, ala estesa, mostra de teixit,… En funció de les necessitats del Museu i del tipus de material que hi arriba, també es naturalitzen alguns exemplars i es munten esquelets de vertebrats. Descobriu com es fa una naturalització d’un jaguar.

Quan els exemplars ja estan preparats, es guarden en magatzems on queden fins que s’hagin d’utilitzar amb motiu de recerca o divulgació.

El Laboratori de Preparació Zoològica (LPZ) del Museu de Ciències Naturals de Barcelona és una infraestructura cientificotècnica particular a Espanya, sent dels pocs laboratoris d’aquest tipus amb un ús exclusivament científic a gran escala, on a més de la preparació d’espècimens zoològics es treballa sobre noves metodologies i processos eficients de treball sobre la matèria; són aquests els nostres objectius.

Aquest treball es desenvolupa al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Castell dels Tres Dragons.

  • Equip
  • Projectes
  • Recursos

Equip del Museu

Personal extern

  • Jessica Martínez, Tècnica del Laboratori de Preparació Zoològica → Myrmex, S.L.
  • Olga Boet , Documentalista i gestora de la col·lecció de vertebrats → Myrmex, S.L.
  • Laura Roque, Preparadora de col·leccions de vertebrats
  • Jorge Mederos, Especialista en dípters, tècnic en preparació d'artròpodes
  • Neus Brañas, Documentalista i tècnica de gestió de la col·lecció d'artròpodes → Myrmex, S.L.
  • Sergi Gago, Documentalista i tècnica de gestió de la col·lecció d'artròpodes → Myrmex, S.L.

Efecte de la congelació sobre el teixits

-Revisió de les caixes d’artròpodes posades reiteradament a quarantena

-Valoració de l’efecte de la congelació al llarg dels temps sobre els cordats

Banc de teixits

per a extracció d’ADN de cordats e invertebrats

Conservació en Etanol 100% (artròpodes censers)

Conservació en Etanol 96% (múscul, fetge de cordats)

Conservació en Chaos Buffer (nou protocol per a totes dues mostres)