Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Coloració del plomatge

Àrea Científica Línies de recerca Ecologia Evolutiva Coloració del plomatge

Una de les característiques típiques de les aus és la gran vistositat de la coloració del seu plomatge. En el projecte s’estudien les taques de color relacionades amb la senyalització de la dominància i s’analitza la importància d’aquest factor dins del sistema social d’una espècie i els mecanismes que en mantenen l’honestedat. El lluer és una espècie ideal per a aquest tipus d’estudis.

Un altre grup de senyals que estudiem en el color del plomatge es relaciona amb senyals d’aparellament, que serveixen a la femella per valorar la qualitat dels diferents mascles i triar parella.

Vegeu l‘article del blog del Museu sobre la recerca en aquesta espècie.