Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Espanyoles

El NAT Qui som D'on som membres Espanyoles

 • Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España

  El desembre de 2016 es va constituir oficialment la Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España, els membres de la qual ja porten des de l’any 2007 treballant en la seva constitució i en els seus estatuts.

  Aquesta associació té per objectiu contribuir a promoure l’interès i la valoració de la ciutadania cap a la ciència, la tècnica, la investigació i la innovació, aconseguint la seva implicació i participació a través de la col·laboració entre els seus membres.

  Aquests membres/socis són institucions públiques o privades com: museus d’història natural, museus de ciència i tecnologia, jardins botànics, aquaris, planetaris i d’altres relacionats amb les temàtiques esmentades.

  El Museu de Ciències Naturals de Barcelona n’és membre des dels inicis i Anna Omedes, directora del Museu és la presidenta de la Junta Directiva de la Associación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España.

  Els socis membres que actualment formen part d’aquesta associació són:

  • Parque de las Ciencias. Granada
  • Eureka! Zientzia Museoa. Kutxa Fundazioa. Donostia
  • Casa de las Ciencias. Logroño. La Rioja
  • Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura –MUDIC. Orihuela
  • Museo de la Evolución Humana. Burgos
  • Espacio 0.42 Planetario de Aragón. Cuarte. Huesca
  • Planetario de Pamplona – Pamplonetario. Pamplona
  • Museo de las Ciencias. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Valencia
  • Centro de Ciencia Principia. Málaga
  • Parc Astronòmic Montsec (PAM). Àger. Lleida
  • CosmoCaixa – Museu de la Ciència. Fundació “la Caixa”. Barcelona
  • Museo de Ciencias Naturales de Valencia. Valencia
  • Museu de Ciències Naturals de Barcelona – NAT. Barcelona
  • Museo de la Ciencia y el Agua. Murcia
  • Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel – Dinópolis. Teruel
  • Museu de les Aigües. Fundació Agbar. Cornellà de Llobregat
  • Museo de la Ciencia y el Cosmos. Tenerife
  • Museo de Naturaleza y Arqueología. Tenerife
  • Museo de la Ciencia de Valladolid. Valladolid
  • Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha
  • Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha
  • Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Las Palmas de Gran Canaria
  • Museu de Ciències Naturals de Granollers
  • Museo de la Universitat de València de Historia Natural – MUVHN. Valencia
  • Museu Balear de Ciències Naturals. Sóller, Mallorca

  En concret l’Associació treballa per::

  • Incrementar la cultura científica i tècnica i, en conseqüència, la conscienciació dels ciutadans respecte al seu impacte en la vida diària
  • Connectar la ciència i la tècnica amb la ciutadania facilitant la seva integració / participació en el debat científic i tècnic
  • Contribuir a elevar el nivell d’excel·lència de la ciència, la tècnica i la innovació.
  • Posar en valor la investigació científica com a motor de progrés social
  • Consolidar-se com a interlocutor davant de les administracions públiques en l’agenda de temes de divulgació científica i tècnica
  • Promoure mecanismes de comunicació i col·laboració amb els agents implicats en la R + D + I (centres de recerca, empreses, universitats) per apropar la seva feina, els seus èxits i les persones que hi treballen a la societat
  • Representar i defensar els interessos dels membres associats, prestar-los serveis i potenciar la col·laboració entre els mateixos
  • Col · laborar amb entitats homòlogues a nivell internacional.
  • Estimular la col·laboració entre els professionals que formen els equips dels museus i centres de ciència i tècnica membres per compartir coneixements, idees i competències.
  • Facilitar l’intercanvi de recursos entre els membres de l’Associació.
  • Proporcionar suport als museus i centres de ciència i tècnica membres en termes d’informació, assessorament, bones pràctiques, etc.

  Estatuts

 • Catálogo de Publicaciones Periódicas en Bibliotecas de Ciencias de la Salud Españolas (C17)

  El Catàleg de Publicacions Periòdiques en Biblioteques de Ciències de la Salut Espanyoles C17 agrupa les col·leccions de 500 biblioteques espanyoles. La seva primera edició en CD ROM va ser l’any 1996. Actualment és un catàleg centralitzat que les biblioteques adherides consulten a través d’Internet.

 • Observatorio para la Investigación en Conservación del Patrimonio Cultural

  L’Observatori per a la Investigació en Conservació del Patrimoni Cultural és una de les línies d’actuació del Pla nacional de recerca en conservació (PNIC) de l‘Institut de Patrimoni Cultural d’Espanya. Fomenta la participació conjunta d’investigadors en projectes dels plans nacionals i europeus i promou la transferència de coneixements i resultats de recerca entre institucions, investigadors, empreses i societat.

 • Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC

  La Xarxa de Biblioteques del Consell Superior d’Investigacions Científiques forma part del Sistema d’Informació Científica del CSIC (SIC) i està constituïda per la Unitat de Recursos d’Informació Científica per a la Recerca i per 63 biblioteques especialitzades i més de 13 arxius científics. A més a més de les biblioteques del CSIC, també inclou cinc biblioteques externes, una de les quals és la del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

 • Red de Bancos de Semillas de Plantas Silvestres y Fitorrecursos Autóctonos (REDBAG)

  La Xarxa de Bancs de Germoplasma de Plantes Silvestres i Fitorrecursos Autòctons està formada pels membres espanyols de l’AIMJB que disposen d’un banc de germoplasma (BAG), així com per aquells bancs que depenen d’altres institucions diferents dels jardins botànics i que són igualment actius en la gestió d’espècies silvestres.

 • Red de Centros de Información y Documentación Ambiental (RECIDA)

  RECIDA promou la coordinació i col·laboració entre els seus membres per millorar el servei als usuaris, afavorir la col·laboració i l’experiència en projectes, compartir recursos, formar experts en gestió de la informació i la documentació ambiental seguint les directrius de la UICN i proporcionar eines per millorar la gestió dels centres que integren la xarxa.

 • Sociedad Geológica de España (SGE)

  La Societat Geològica d’Espanya és una associació científica que promou, fomenta i difon el coneixement, el progrés i les aplicacions de la geologia. Té uns 1.000 membres procedents essencialment d’universitats, centres públics de recerca, instituts d’ensenyament secundari i companyies privades espanyols, com també d’altres països d’Europa, Amèrica i Àfrica.