Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Internacionals

El NAT Qui som D'on som membres Internacionals

 • Botanic Gardens Conservation International (BGCI)

  El BGCI és l’autoritat mundial en jardins botànics i conservació de plantes i l’única organització mundial dedicada a la conservació de la diversitat vegetal del món. Representa els jardins botànics de tot el món i dóna suport i capacita els membres i la comunitat dedicada a la conservació per tal que els seus coneixements i la seva experiència es puguin posar al servei del 20% de les plantes que, com a mínim, estan amenaçades d’extinció. Té més de 700 membres de 118 països.

 • International Association of Sound and Audiovisual Archives

  L’Associació Internacional d’Arxius Sonors i Audiovisuals (IASA) es va establir el 1969 a Amsterdam per funcionar com un mitjà per a la cooperació internacional entre els arxius que conserven registres sonors i audiovisuals. IASA té membres de 70 països que representen una àmplia paleta d’arxius audiovisuals i interessos personals que es distingeixen pel seu enfocament en temes i àrees particulars com, per exemple, arxius de tot tipus d’enregistraments musicals, històriques, literàries, documents sonors folklòrics, etnològics , produccions teatrals i entrevistes d’història oral, bio-acústica, sons ambientals i terapèutics, enregistraments de llengües i dialectes, així com enregistraments amb finalitats forenses.

 • Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

  La Infraestructura Mundial d’Informació sobre Biodiversitat (GBIFés una organització internacional que té com a objectiu donar accés a les dades de biodiversitat de tot el món amb finançament governamental. Permet que qualsevol persona, en qualsevol lloc, accedeixi a dades sobre tots els tipus de vida existents a la Terra, dades que són compartides superant les fronteres nacionals a través d’Internet. Ofereix accés a més de 500 milions de registres sobre més d’1,5 milions d’espècies.

   

 • International Council of Museums (ICOM)

  El Consell Internacional de Museus és una organització no governamental que treballa en l’àmbit internacional i aglutina institucions de caràcter museístic i professional. Té com a objectiu principal la conservació, el manteniment i la difusió del patrimoni cultural i natural de la humanitat, present i futur, tangible i intangible. Està integrat per 32.000 membres de 136 països, 117 comitès nacionals i 30 comitès internacionals que representen els diferents camps d’especialitat dels museus.

  Anna Omedes, directora de l’Museu de Ciències Naturals de Barcelona, és membre de la Junta d’ICOM NATHIST, un grup professional format exclusivament per membres d’ICOM, que es centra en l’estudi dels museus i col·leccions de ciències naturals.

  Codi de Deontologia de l’ICOM per a Museus de Ciències Naturals, preparat pel Grup de treball de deontologia del Comitè Internacional ICOM NATHIST. Aprovat per unanimitat el 16 d’agost de 2013, durant la 23na Assemblea General de l’ICOM, celebrada a Rio de Janeiro (Brasil).

   

 • European Network of Science Centres and Museums (ECSITE)

  Ecsite, la Xarxa Europea de Centres de Ciència i Museus, reuneix més de 350 organitzacions dedicades a despertar l’interès per la ciència i la tecnologia, així com facilitar el diàleg entre la ciència i la societat. Els membres d’Ecsite són centres de ciència, museus, aquaris i zoològics, festivals, planetaris, universitats i laboratoris oberts, fundacions i societats científiques, empreses, autoritats locals,…

  El Museu de Ciències Naturals de Barcelona és membre de ple dret d’Ecsite i Anna Omedes, directora del Museu, n’és la vicepresidenta i també membre del Comitè Directiu del Nature Group.

 • European Citizen Science Association (ECSA)

  ECSA és una associació creada el 2014 amb el suport d’organitzacions de més de 17 països de la Unió Europea i de fora de la Unió que treballen conjuntament amb gestors ambientals per estimular el creixement del moviment Ciència Ciutadana a Europa a escala internacional. Aglutina iniciatives de ciència ciutadana, institucions de recerca, universitats, museus i altres organitzacions.

 • Biological Collection Access for Europe (BioCASE)

  El Servei d’Accés a Col·leccions Biològiques per a Europa és una xarxa transnacional de col·leccions biològiques de tota mena. BioCASE permet l’accés unificat generalitzat a col·leccions europees heterogènies i bases de dades observacionals utilitzant un programari obert i independent així com estàndards i protocols de dades obertes.

 • European Bird Census Council (EBCC)

  El Consell Europeu per al Cens d’Aus és una associació d’ornitòlegs experts que cooperen de maneres molt diverses per tal de millorar el monitoratge d’aus i la realització d’atles per donar informació i ajudar a la gestió i conservació de les poblacions d’aus a Europa.

 • Network of Mediterranean Plant Conservation Centres (GENMEDA)

  La Xarxa de Centres Mediterranis de Conservació de Plantes contribueix a la conservació dels recursos genètics de la flora mediterrània. Està conformada per autoritats locals, regionals i nacionals, universitats i centres de recerca de set països diferents, entre els quals es troben estats membres de la Unió Europea i altres països mediterranis.

 • Mediterranean Garden Society (MGS)

  L’MGS és una associació sense ànim de lucre fundada a Grècia el 1994 que té com a objectiu ser un fòrum o lloc de trobada per a totes aquelles persones que tenen un interès especial per les plantes i els jardins de les regions de clima mediterrani. L’MGS és una societat grega amb membres en trenta-vuit països de tot el món.

 • Asociación Iberomacaronésica de Jardines Botánicos (AIMJB)

  L’AIMJB té com a finalitat la col·laboració entre els jardins botànics membres mitjançant la promoció i coordinació de projectes comuns d’actuació i l’impuls a l’intercanvi de coneixements, experiències, documentació i material vegetal . Engloba jardins botànics d’Espanya i Portugal.

  David Bertran (Jardí Botànic de Barcelona) és membre de la Junta Directiva de l’AIMJB.

 • Alpine Garden Society (AGS)

  L’AGS promou l’interès per tots els aspectes de les plantes alpines, la jardineria i les plantes de jardins rocallosos, com també la conservació d’aquestes plantes al seu hàbitat natural.

 • The Palaeontographical Society

  La Societat Paleontogràfica va ser fundada el 1847 i és la més antiga dedicada específicament a l’avenç del coneixement paleontològic.

 • Earth Science Teachers’ Association (ESTA)

  L’objectiu de l’Associació de Mestres de Ciències de la Terra és promoure l’educació mitjançant el foment i el suport a l’ensenyament de les ciències de la Terra en tots els nivells, ja sigui en un sol camp, com la geologia, o com a part de la ciència, la geografia o altres àmbits de coneixement.